Motivationsbrev 2017

Share page with AddThis
På denna sida finns inormation som gällde Motivationsbrevet för ansökan till Hankens svenskspråkiga magisterutbildning 2017. Sidan uppdateras inom januari med information om motivationsbrevet 2018.

Obligatoriskt motivationsbrev på svenska

Varje sökande ska:

  1. Fylla i en ansökan på studieinfo.fi.
  2. Skicka in sina examensbetyg, studieutdrag och CV
  3. Skriva ett motivationsbrev på svenska (som skickas in via en separat e-blankett: länken kommer att publiceras här och även finnas tillgänglig på studieinfo.fi)
DIREKTLÄNK till E-blanketten för MOTIVATIONSBREVET

 

OBS! Detta gällde antagningen 2017, detaljerad information om motivationsbrevet 2018 uppdateras i januari. 

Varje sökande ska besvara fyra frågor i sitt motivationsbrev (i e-blanketten):

  1. Varför är detta huvudämne det rätta för dig? (1 250 tecken, mellanslag medräknade)
  2. Med tanke på dina tidigare erfarenheter och din bakgrund, hur anser du att du kunde bidra till Hankens anda och det huvudämne du söker till? Tilläggsinformation: Hur kommer du att bidra till den akademiska gemenskapen som innefattar bl.a. forskning, studier, grupparbete/teamwork, kritiskt tänkande, tillämpning och användning av kompetenser som förvärvats annanstans, osv.? (1 250 tecken, mellanslag medräknade)

  3. Vad har du för framtidsplaner och hur ser din tänkta karriärutveckling ut? (1 250 tecken, mellanslag medräknade)

  4. Vilka avlagda kurser (som syns på de studieutdrag du skickar in) anser du att tillhör de 30 studiepoäng som krävs för din ämnesspecifika* behörighet? Räkna här upp de kurser du önskar att Hanken ska ta i beaktande när bedömningen görs. Skriv också ut det sammanlagda antalet studiepoäng. Tillläggsinformation: *Ämnesspecifik behörighet: om du söker till marknadsföring ska du här räkna upp de kurser du anser att direkt tillhör marknadsföring. Notera även att de ämnesansvariga gör den slutliga bedömningen: din redogörelse används endast för att hjälpa dem i inledningen av bedömningsarbetet. (1 250 tecken, mellanslag medräknade)