Information om ansökan och antagning 2018

Share page with AddThis
Information om ansökan & antagningen 2018 till Hankens svenskspråkiga magisterutbildning.

Antagningskriterier för sökande till magisterutbildningen på svenska 2018

Du kan lämna in endast en ansökan och söka endast till ett huvudämne per år. Lämnar du in fler än en ansökan är det den sist inlämnade ansökan som är den gällande. Notera att det inte går att skicka in en ansökan till ett huvudämne i både Helsingfors och Vasa.

För att vara behörig att söka till Hankens magisterutbildning på svenska ska du uppfylla alla tre nedanstående krav.

1) Krav på din examen

För att kunna antas till magisterutbildningen ska du ha avlagt minst en lägre högskoleexamen, en yrkeshögskoleexamen eller en utländsk examen vid erkänt universitet som motsvarar 180 studiepoäng (ECTS). För att du ska kunna antas krävs ett medelbetyg (GPA) på minst 75% eller God eller Grade B (USA) i den behörighetsgivande examen.

Om ditt medelbetyg är för lågt eller inte tydligt angivet i betyg eller studieutdrag så kan du istället visa din behörighet genom goda resultat i GMAT med minst 550 eller GRE med minst 150 i både Quantitative Reasoning och Verbal Reasoning och minst 3,5 i Analytical Writing.

Om du får din examen efter ansökningstidens utgång kan du bli villkorligt antagen. Då har du tid fram till den 31.7.2018 kl. 15.00 att lämna in en kopia på ditt examensbetyg som intygar att du har en ovannämnd examen. Ifall du får din examen efter 31.7 kan du inte bli antagen till magisterutbildningen.

2) Krav på studier i ekonomiska vetenskaper

För att vara behörig att söka till Hankens magisterutbildning på svenska ska du ha avlagt minst 30 studiepoäng (ECTS) i studier relevanta för huvudämnet*. 

Alla kurser som du vill att vi ska ta i beaktande i bedömningen av din behörighet och kompetens ska finnas registrerade på ett officiellt studieutdrag innan 13.4.2018 kl. 15.00.

* För att skapa en uppfattning om den kunskapsmässiga kravnivån i ämnet rekommenderar vi att du bekantar dig med ämnets studieplan i Hankens studiehandbok och jämför dina avlagda studier med ämneshelheten som finns under rubriken "Studieplan för biämnesstuderande", som är minimikravet för Hankens studerande för att inleda studier på magisternivån. 

Saknar du prestationer i ekonomiska vetenskaper så är studier vid Hankens öppna universitet en bra möjlighet för dig.

 

3) Krav på kunskaper i svenska

Du ska uppvisa utmärkta kunskaper i svenska genom att du:

har svenska, norska, danska, isländska eller färiska som skolutbildningsspråk; kan bevisa dina kunskaper i svenska genom språktest eller annan prestation; eller genom att du har blivit godkänd i Hankens språkprov.

Nivån på kunskaperna i svenska skall motsvara C1 enligt CEFR-skalan. Läs mera om språkkravet.

4) Motivationsbrev på svenska

Varje sökande ska skriva ett strukturerat motivationsbrev på svenska, där hen besvarar frågor. Detta motivationsbrev används i evalueringen av studerandes motivation och färdigheter för att kunna studera på magisternivån på Hanken. Exakt information om inlämningen av motivationsbrev i samband med ansökan uppdateras senare.

Urvalsgrunder

Den ämnesmässiga behörigheten och rangordningen av behöriga sökande baserar sig på handlingarna inlämnade vid ansökningstidens utgång och bedöms av magisterutbildningens eller huvudämnets representanter enligt följande kriterier:

  • Tidigare studier: Omfattningen av och framgången i studierna i den blivande utbildningen eller för inriktningen relevanta ämnen, i ekonomiska vetenskaper samt i de tidigare studierna överlag
  • Studiemotivationen: motiveringsbrev på svenska, intresse för att arbeta inom området och en seriös ansökan

Bedömningen av studerande baserar sig på sökandes examensbetyg, studieprestationsutdrag och motivationsbrev på svenska med CV. Övriga handlingar (ex. referenser eller arbetsintyg) beaktas inte vid bedömningen av sökande.

svemag2018urvalsprocessbild.jpg

antagning av studerande urvalskriterier