Information om ansökan och antagning 2017

Share page with AddThis
Information om ansökan & antagningen 2018 uppdateras senast i slutet av september 2017.

Antagningskriterier för sökande till magisterutbildningen på svenska 2017

Du kan lämna in endast en ansökan och söka endast till ett huvudämne bland de svenskspråkiga magisterutbildningarna.  Lämnar du in fler än en ansökan är det den sist inlämnade ansökan som är den gällande. Notera att det inte går att skicka in en ansökan till ett huvudämne i både Helsingfors och Vasa.

För att vara behörig att söka till Hankens magisterutbildning på svenska ska du uppfylla alla tre nedanstående krav.

1) Behörighet för magisterstudier - Krav på din examen

För att kunna antas till magisterutbildningen ska du ha avlagt minst en lägre högskoleexamen, en yrkeshögskoleexamen eller en utländsk examen vid erkänt universitet som motsvarar 180 studiepoäng (ECTS).

Om du får din examen efter ansökningstidens utgång kan du bli villkorligt antagen. Då har du tid fram till den 31.7.2017 kl. 15.00 att lämna in en kopia på ditt examensbetyg som intygar att du har en ovannämnd examen. Ifall du får din examen efter 31.7 kan du inte bli antagen till magisterutbildningen.

2) Krav på studier i ekonomiska vetenskaper

För att vara ämnesmässigt behörig att söka till Hankens magisterutbildning på svenska ska du ha avlagt minst 60 studiepoäng (ECTS) i ekonomiska vetenskaper, och av dessa minst 60 sp ska minst 30 studiepoäng (ECTS) vara avlagda inom det ämne du söker till för att du ska anses vara behörig att inleda studier på fördjupad nivå*.

De totalt minst 60 studiepoängen (ECTS) i ekonomiska vetenskaper** ska vara avlagda inom huvudämnen du kan läsa vid en handelshögskola och/eller andra mycket nära relaterade ämnen. Läs mer om detta här.

Alla kurser som du vill att vi ska ta i beaktande i bedömningen av din behörighet och kompetens ska finnas registrerade på ett officiellt studieutdrag innan 20.4.2017 kl. 15.00.

3) Krav på kunskaper i svenska

Du ska uppvisa utmärkta kunskaper i svenska genom att du:

har svenska, norska, danska, isländska eller färiska som skolutbildningsspråk; kan bevisa dina kunskaper i svenska genom språktest eller annan prestation; eller genom att du har blivit godkänd i Hankens språkprov.

Nivån på kunskaperna i svenska skall motsvara C1 enligt CEFR-skalan. Läs mera om språkkravet.
 

4) Motivationsbrev på svenska

Varje sökande ska skriva ett strukturerat motivationsbrev på svenska, där hen besvarar frågor. Detta motivationsbrev används i evalueringen av studerandes motivation och färdigheter för att kunna studera på magisternivån på Hanken. Besök sidan "Motivationsbrev 2017" och fyll sedan i den separata e-blanketten (länk till blanketten finns på sidan).

Urvalsgrunder

Den ämnesmässiga behörigheten och rangordningen av behöriga sökande baserar sig på handlingarna inlämnade vid ansökningstidens utgång och bedöms av magisterutbildningens eller huvudämnets representanter enligt följande kriterier:

  • Tidigare studier: Omfattningen av och framgången i studierna i den blivande utbildningen eller för inriktningen relevanta ämnen, i ekonomiska vetenskaper samt i de tidigare studierna överlag
  • Studiemotivationen: motiveringsbrev på svenska, intresse för att arbeta inom området och en seriös ansökan

Bedömningen av studerande baserar sig på sökandes examensbetyg, studieprestationsutdrag och motivationsbrev på svenska med CV. Övriga handlingar (ex. referenser eller arbetsintyg) beaktas inte vid bedömningen av sökande.

 

antagning av studerande urvalskriterier