Svensk/nordisk medborgare

Share page with AddThis
Här kan du läsa om hur du som svensk/norsk/dansk medborgare kan intyga dina språkkunskaper i svenska inför din ansökan till Hanken Svenska handelshögskolan. Ifall inget av dessa alternativ passar dig, vänligen kontakta Hankens ansökningsservice. Vänligen notera att detta inte gäller dig om du är finsk medborgare och gått i svenskspråkig skola i Finland.

1. Ett nordiskt språk som skolutbildningsspråk

Om du har svenska, norska, danska, isländska eller färiska som skolutbildningsspråk, uppfyller du kravet på kunskaper i svenska.

Du är språkligt behörig om du har svenska som skolutbildningsspråk: har godkänt betyg i svenska som modersmål på avgångsbetyget från grundskolan, gymnasiet eller yrkesskolan, eller om du har avlagt svensk studentexamen i sin helhet på svenska, även om du i övrigt har fått din skolutbildning på ett annat språk.

Skicka in en kopia på det betyg/examensbevis som intygar ovanstående. Vi har endast tillgång till finländska studentexamensbetyg utfärdade efter 1990, men inte till utländska examina eller IB-/EB-/Reifprüfung-examen.

2. Studier på ett nordiskt språk (universitet; högskola)

Du uppfyller kraven om du:

  • avlagt en högre högskoleexamen i Norden och har skrivit din magisteravhandling på svenska, norska eller danska eller
  • avlagt en lägre högskoleexamen och har skrivit din kandidatavhandling eller ditt examensarbete på svenska.

3. Andra grunder, ex. ett godkänt språktest

På denna sajt finns uppräknat alla de sätt som du kan intyga dina språkkunskaper i svenska med. Ta gärna kontakt med vår Ansökningsservice (ansokan@hanken.fi) ifall du har frågor.

 

Alla bilagor ska skickas in före 20.4.2017 kl. 15.00. Skicka alla bilagor till:

Hanken - Ansökan
Arkadiagatan 22
00100 Helsingfors

eller lämna personligen in bilagorna till ServicePunkten i Helsingfors (Arkadiagatan 22, 1. vån, öppen kl. 10-13).