Hankens språkprov i svenska

Share page with AddThis
Aktuell information om språkprovet 2018 uppdateras efterhand, kolla alltid vår webb för nyaste infon.

Språkprovet 2018

Språkprovet ordnas i april 2018, exakt datum uppdateras senare.

Språkprovet består oftast av en skriftlig uppgift och en hörförståelse men upplägget kan variera år från år. Kom ihåg att öva inför språkprovet. Lyssna på svenskspråkig radio, se på svenskspråkiga filmer och läs svenskspråkiga texter/nyheter. Du som söker till kandidatutbildningen ska uppnå nivån B2 på CEFR-skalan, medan du som söker till magisternivån ska uppnå kompetensnivån C1.

Språkprovet är ett samarbete med Åbo Akademi. Språkprovet kan skrivas i Helsingfors, Vasa eller Åbo. Observera att du vid provet skall du uppvisa ett fotografi försett identitetsbevis.

Om du har valt att intyga dina språkkunskaper i svenska med Hankens språkprov måste du bli godkänd i språkprovet för att kunna delta i den fortsatta urvalsprocessen.

Blir du underkänd i språkprovet har du rätt att yrka på rättelse. Om du anser att du blivit felbedömd, ska du senast 14 dagar efter att resultatet publicerats lämna in en rättelseyrkan, som är skriven på svenska, där du motiverar vad som felbedömts. Skriv "Rättelseyrkan" på kuvertet.

Frågor om språkprovet kan riktas till: ansokan@hanken.fi

 

språkprov