Antagning till kandidatutbildning på basis av studier vid öppna universitetet

Share page with AddThis
På denna sida hittar du information om antagningen till kandidatutbildningen på basis av avlagda öppna universitetsstudier 2018.

Genom att studera ekonomi via öppna universitetet är det möjligt att bli antagen till Hankens kandidatutbildning utan att delta i urvalsprovet.

Det finns två olika sätt att bli antagen via öppna universitetsstudier, via det som kallas Snabbleden eller via 60 sp öppna universitetsstudier.

Snabbleden utförs i sin helhet under ett läsår genom att gå kurser på Hankens öppna universitet medan 60 sp öppna universitetsstudier kan göras under en längre period via Hankens öppna universitet eller på vilket öppet universitet som helst i Finland.

I antagningen till kandidatutbildningen 2018 på basen av öppna universitetets snabbled kommer alla som uppfyller både behörighetskravet för antagning baserat på avlagda öppna universitetsstudier och Hankens språkkrav att antas.

1. Antagning via öppna universitetets snabbled 2018

I antagningen till kandidatutbildningen 2018 på basen av öppna universitetets snabbled kommer alla som uppfyller både behörighetskravet för antagning baserat på avlagda öppna universitetsstudier och Hankens språkkrav att antas.

Antagning via Snabbleden förutsätter att du utför minst 23 studiepoäng i obligatoriska grundkurser under läsåret 2017-2018 med minst vitsordet ”god” eller bättre i kursens slutbedömning i alla delar, dvs. 70 poäng eller högre, av maximalt 100 poäng.

Kurserna ska vara avlagda under det pågående läsåret 2017-2018.

Notera en ändring från tidigare:

Sökande som vill uppnå behörighet för kandidatnivån på basis av den så kallade Snabbleden får endast avlägga de färdiga kurspaket, som Hanken erbjuder! Man kan alltså inte själv fritt välja kurser som man vill avlägga för att uppnå behörighet för kandidatstudier. Sökande ska inte heller kunna kompensera en (t.ex. underkänd) Snabbledskurs från ett kurspaket med en fritt valbar grundkurs som erbjuds via Öppna universitetet.

Akademiska rådet rekommenderar att studerande inom öppna högskolans snabbled får utnyttja samtliga tre tentamenstillfällen på de obligatoriska grundkurserna, dvs har maximalt två möjligheter att försöka höja sitt vitsord för en godkänd prestation

 

Om du uppfyller ovan nämnda krav blir du antagen till kandidatutbildningen utan att delta i urvalsprovet.

 

Kurser i Helsingfors som beaktas i antagningskategorin Snabbleden

Snabbledspaket 1 omfattar följande 4 kvällskurser:

 • Redovisningens grunder 6 sp
 • Marknadsföringsstrategi 6 sp
 • Finansiering och investering 6 sp
 • Företagsledning och entreprenörskap 6 sp

Snabbledspaket 2

 • Introduktion till ekonomisk analys 6sp
 • Introduktion till företagets samhällsansvar 6 sp
 • Statistisk analys 6 sp
 • Handelsrättens grunder 6 sp

Snabbledpaket 3

 • Ekonomisk matematik 2 sp
 • Introduktion till ekonomisk analys 6 sp
 • Informationsbehandlingens grunder, teori, 3 sp
 • Introduktion till företagets samhällsansvar 6 sp
 • Statistisk analys 6 sp

OBS! Notera att Handelsrättens grunder inkluderas i snabbledspaket 2 i Helsingfors MEN kursen tar slut först i maj. I praktiken finns det endast ett tenttillfälle för att kunna beaktas vid antagning på basis av öppna universitetsstudier.

Kurser i Vasa som beaktas i antagningskategorin Snabbleden

Snabbledspaket A

 • Ekonomisk matematik 2 sp
 • Informationensbehandlingens grunder 3 sp
 • Företagsledning och entreprenörskap 6 sp
 • Statistisk analys 6 sp
 • Finansiering och investering 6 sp

Snabbledspaket B

 • Redovisningens grunder 6 sp
 • Introduktion till ekonomisk analys 6 sp
 • Introduktion till företagets samhällsansvar 6 sp
 • Finansiering och investering 6 sp

 

2. Antagning via 60 sp öppna universitetsstudier 2018

I antagningen till kandidatutbildningen 2018 på basen av 60 sp öppna universitetsstudier kommer alla som uppfyller både behörighetskravet för antagning baserat på avlagda öppna universitetsstudier och Hankens språkkrav att antas.

Antagningen på basen av 60 sp öppna universitetsstudier förutsätter att:

• Du avlagt minst 60 sp inom den öppna universitets-utbildningen i Finland

• Kurserna (omfattande totalt minst 60 sp öppna universitetsstudier) skall ha ett vägt medeltal på minst 70 poäng av maximalt 100 poäng.

• De 60 studiepoängen består av ANTINGEN:

1. minst 10 sp i matematisklogiska ämnen (vid Hanken statistik/finansiell ekonomi/nationalekonomi eller redovisning) och minst 36 sp som motsvarar Hankens obligatoriska grundkurser i ekonomiska vetenskaper. Grundkurserna kan innefatta de matematisklogiska ämnena. 

                ELLER

2. en grundstudiehelhet på minst 25 sp i ett ämne som kan läsas som huvudämne på Hanken och minst 10 sp i matematisklogiska ämnen (vid Hanken statistik/finansiell ekonomi/nationalekonomi eller redovisning). Grundstudiehelheten kan innefatta de matematisklogiska ämnena.

Studieprestationerna får inte vara äldre än sju år (dvs. den äldsta studieprestationen får vara daterad läsåret 2010-2011). Studieprestationerna får inte heller överlappa varandra, dvs. om samma eller motsvarande kurs har avlagts två gånger på olika öppna universitet, räknas kursen endast som en studieprestation.

 

Konvertering av vitsord vid antagningen

Ifall studieprestationen inte är bedömd med skalan maximalt vitsordet 100 konverteras vitsordet enligt följande skala.

Vitsord i antagningen

Skala 1-5

Skala 1-3

95

5

 

85

4

3

75

3

2

65

2

 

55

1

1

 

Ansökan görs via www.studieinfo.fi - detaljerad 

Din ansökan via öppna universitetsstudier påverkar inte dina andra ansökningar i till exempel gemensam ansökan. Även om du ansöker om en plats via "studier vid öppna universitetet" kan det löna sig att också ansöka om en studieplats via den gemensamma ansökan och skriva vårt urvalsprov ifall du t.ex. i april märker att du inte kommer att kunna avlägga de sista kurserna.

Så här hittade man ansökningsblanketten i Studieinfo år 2017:

Sök på tex "Hanken kandidat" i sökfältet i Studieinfo och välj sedan endera: 

Ekonomi, ekonomie kandidat och ekonomie magister (3 år + 2 år), Helsingfors

eller Ekonomi, ekonomie kandidat och ekonomie magister (3 år + 2 år), Vasa

 

antagning av studerande öppna universitetet