Ansökan om rättelse

Har du blivit felbedömd i provet eller i ansökningsprocessen? Ansök om rättelse.

Om en sökande anser att det har begåtts ett fel i beslutsfattandet eller i korrigeringen av sökandes svar, har han eller hon rätt att begära rättelse gällande beslutet. Syftet med rättelseyrkan är inte att få feedback, be om ytterligare information om antagningen eller ge sökande en andra chans att bli antagen. Sista dagen att lämna in ett rättelseyrkande är 14.7.2017 kl. 15.00.

Urvalsprovet - har du fått fel poäng? Mejla ansokan@hanken.fi och be om att få se din svarsblankett. Vi behöver få veta: ditt fullständiga namn, ditt fördelsedatum och på vilken ort du skrev urvalsprovet. Kom ihåg att skriva in i mejlet att du vill ta del av din svarsblankett.

 

Ansökan om rättelse - inlämning av ansökan

Skriv ett fritt formulerat brev riktat till rektor där du förklarar på vilket sätt du anser att din prestation eller ansökan har blivit felaktigt bedömd eller behandlad. Fyll i detta formulär, klicka på "Skicka uppgifterna" och bifoga sedan på följande sida ditt på förhand skrivna rättelseyrkande (pdf/word doc) där du motiverar varför du ansöker om rättelse av rektor. Hanken behandlar inte ofullständiga rättelseyrkanden (dvs. ifall bilagan fattas).

Du kan genom att fylla i denna blankett flera gånger ansöka om rättelse i flera olika ärenden. Ifall du lämnar in fler rättelseyrkanden gällande samma ärende, tar Hanken i beaktande den senaste.