Avgifter och betalning

Här får du uppgifter om kursavgiften och villkor för eventuell avbokning

Kursavgifter

 

Kursavgiften uppgår till 15 euro/studiepoäng i enlighet med 8 § 3 mom. i universitetslagen (558/2009)[1]

 

Möjlighet till att köa

 

Om kursen är fullbokad kan du ställa dig i kö -endast en gång till samma kurs. En köplats binder dig inte till att ta emot platsen (om en sådan blir ledig) du har då rätt att låta bli att ta emot platsen utan några ekonomiska följder.

I fall en plats frigörs minst en vecka före kursstart, kommer du att få ett e-postmeddelande till den e-post du har angett för reservplatsen.  Från e-postmeddelandet har du har 2 dygn tid att ta emot en köplats  Då du köar, kontrollera även din e-post dagligen, även din skräppost.

 

Då du mottar en kursplats via en köplats kan du använda betalningslänken endast en gång. Om du vid betalningsskedet backar/ändrar dig t.ex. gällande betalningsmetoden, uppfattas detta som ånger och platsen går till följande i kön.

 

Villkor för avbokning

 

Anmälan är bindande

 

Kursanmälan är bindande för den kurs/de kurser du har anmält dig till.

 

I regel återbetalas kursavgiften inte vid avbokning av en redan reserverad och betald kursplats. Återbetalning kan ske endast på grumd av vägande skäl och prövas från fall till fall.

 

Vänligen notera att betalningarna både via nätbanken och tillgängliga kreditkort helt och hållet sker i bankernas regi. Uppstår det någon störning i samband med betalningen, behöver du ta kontakt med din bank.