Avgifter och betalning

Här får du uppgifter om kursavgiften och villkor för eventuell avbokning

Kursavgifter

 

Kursavgiften är 15 euro/studiepoäng i enlighet med 8 § 3 mom. i universitetslagen (558/2009)[1]

 

Möjlighet att köa

 

Om kursen är fullbokad kan du ställa dig i kö (endast en gång till samma kurs). En köplats binder dig inte till att ta emot platsen (om en sådan blir ledig) du har rätt att låta bli att ta emot platsen utan några ekonomiska följder.

 

Ifall en plats frigörs minst en vecka före kursstart, kommer du att få ett e-postmeddelande till den e-post du har angett för reservplatsen. Du har 2 dygn på dig att ta emot en köplats efter att du fått e-postmeddelandet. När du köar för en plats skall du kontrollera din e-post dagligen, även boxen för skräppost.

 

Obs! När du mottar en kursplats via köplats kan du använda betalningslänken endast en gång. Om du vid betalningsskedet backar/ändrar dig, t.ex. gällande betalningsmetoden, uppfattas detta som ånger och platsen går till följande i kön.

 

Villkor för avbokning

 

Anmälan är bindande

 

Kursanmälan är bindande för den kurs/de kurser du har anmält dig till.

 

I regel återbetalas kursavgiften inte vid avbokning av en redan reserverad och betald kursplats. Återbetalning kan ske endast på grund av vägande skäl och prövas från fall till fall.

 

Vänligen notera att betalningarna både via nätbanken och tillgängliga kreditkort helt och hållet sker i bankernas regi. Uppstår det någon störning i samband med betalningen, skall du kontakta din bank.