Instruktioner för WebOodi (kursbeskrivningar) och Schema (läsordningar)

Instruktioner för WebOodi

WebOodis startsida väljer du Studiehandböcker i menyn "studieutbud". När du öppnar studiehandboken ser du samtliga kurser som ges på Hanken. Välj Öppna universitetet i Helsingfors eller i Vasa.

instruktioner_for_weboodi.jpg

 

instruktioner_for_weboodi_forts.jpg

Till studiehandboken WebOodi

Undervisningstider

Undervisningstiderna hittar du i schemaläggaren. Du hittar den även från studiehandboken WebOodi. Se instruktioner för hur du använder schemaläggaren (läseordningen):

 

Kursmaterial

Kursmaterialet finns i Moodle. Information om hur du hittar materialet får du av respektive föreläsare när kursen börjar.