Bli studerande vid Hanken på basen av öppna universitetsstudier

Antagning via Öppna universitetsstudier

Antagning till kandidatutbildningen

Har du som avsikt att söka in till Hankens kandidatutbildning våren 2019? Kriterierna för antagning till kandidatutbildning via Öppna universitetsstudier våren 2019 kommer att vara desamma som våren 2018 förutom följande ändring: vitsordskravet för antagning via Snabbleden förhöjs från 70 poäng till 75 poäng som slutvitsord i varje enskild kurs i Snabbledspaketet.

Du hittar information om ansökan och kraven för antagning på basen av öppna universitetsstudier här.

Antagning till magisternivån

Du som har minst en lägre högskoleexamen kan bli antagen till magisternivån ifall du har tillräckliga kunskaper inom ämnet för att inleda det på fördjupad nivå. Läs mera om antagning till magisternivån.