Bli studerande vid Hanken på basen av öppna universitetsstudier

Antagning via Öppna universitetsstudier

Antagning till kandidatutbildningen

Har du som avsikt att söka in till Hankens kandidatutbildning våren 2019? Kriterierna för antagning till kandidatutbildning via Öppna universitetsstudier våren 2019 kommer att vara desamma som våren 2018 förutom följande ändring: vitsordskravet för antagning via Snabbleden förhöjs från 70 poäng till 75 poäng som slutvitsord i varje enskild kurs i Snabbledspaketet.

Infosession om antagning våren 2019

Tänker du söka in till Hankens svenskspråkiga kandidat- och magisterprogram via studier vid Öppna universitetet? Notera att du absolut behöver lämna in en separat ansökan via Studieinfo.fi.

 

Ansökningstiden för den gemensamma ansökan är 20.3-3.4.2019.

 

Vi erbjuder en infosession om hur du kan lämna in din ansökan i Studeinfo.fi den 12 mars kl. 14-15 i sal 411 i Helsingfors med kontakt till sal 105 i Vasa. Tillfället är inte obligatoriskt, avsikten är endast att ge stöd vid behov med ifyllandet av ansökan på studieinfo.fi.

 

Är du förhindrad att komma på plats? Du kan lyssna på

 infon via Skype Business via följande länk  Join Skype Meeting.

Du hittar information om ansökan och kraven för antagning på basen av öppna universitetsstudier här.

Antagning till magisternivån

Du som har minst en lägre högskoleexamen kan bli antagen till magisternivån ifall du har tillräckliga kunskaper inom ämnet för att inleda det på fördjupad nivå. Läs mera om antagning till magisternivån.