Öppna universitetet - en möjlighet för alla

Öppna universitetet vid Hanken erbjuder universitetskurser i ekonomi. Det ställs inga formella krav på tidigare examen.

ALLMÄNT OM ÖPPNA UNIVERSITETSSTUDIER

Hankens Öppna universitet erbjuder utbildning på universitetsnivå för alla intresserade av studier inom ekonomi och språk. Kurserna är öppna för alla vuxna och inga formella krav ställs på tidigare utbildning. Vänligen notera:
 • Kurser på grundnivå är lämpade för alla.
 • Studier på ämnes- och fördjupad nivå kräver förkunskaper i ämnet.
 • Undervisningen vid Öppna universitetet sköts av Hankens egna lärare och kursprogrammet planeras och arrangeras i samarbete med institutionerna.
 • Kursutbudet består dels av Öppna universitetets egna kvällskurser (endast i Helsingfors) och dels av kurser inom högskolans ordinarie undervisning dagtid med kvotplatser för Öppna universitetets studerande.
 • Studier vid Öppna universitetet berättigar inte till FPA:s studiestöd.
 • Ifall du är intresserad att avlägga examen vid Hanken kan du bli antagen till kandidatutbildningen på basen av studieprestationer avlagda vid öppna universitetet. Har du en lägre högskoleexamen, men inte studerat ekonomi, kan studier vid öppna universitetet göra dig ämnesmässigt behörig att antas till en magisterutbildning.

Öppna universitetes kurser är avgiftsbelagda. Kursavgiften för alla kurser är 15 euro/studiepoäng. Avgiften för kurser varierar alltså med kursens omfattning. 

Snabbledspaketen varierar i pris enligt antal kurser och studiepoäng som ingår i de olika paketen.

Du anmäler dig till kurser skilt per höst- och vårtermin med start från och med annonserat datum. Datum anges på webben i god tid före ansökan öppnas.

Du kan anmäla dig till kurser vid Öppna universitetet endast via Öppna universitetets egna anmälningstjänst. Länken till tjänsten hittar du under "Kursutbud och anmälan".
 
OBS! Du som anmält dig till kurs vid Öppna universitetet - om du har fått ett automatiskt e-postmeddelande om slutförd anmälan, så är din anmälan bekräftad och du har plats på kursen.
 
Är kursen fullbokad lönar det sig att anmäla sig till kö. Det kan frigöras platser senare. Att köa kostar inget.
 
Om det uppstår problem med anmälan, skriv till oppna.hanken@hanken.fi. På grund av rusning kan vi tyvärr inte svara på telefonsamtal.
 
 

BLI STUDERANDE VID HANKEN PÅ BASIS AV ÖPPNA UNIVERSITETSSTUDIER

Antagning till kandidatutbildningen

Du hittar information om ansökan och kraven för antagning på basen av öppna universitetsstudier här.

Antagning till magisternivån

Du som har minst en lägre högskoleexamen kan bli antagen till magisternivån ifall du har tillräckliga kunskaper inom ämnet för att inleda det på fördjupad nivå. Läs mera om antagning till magisternivån.

 

ANMÄLAN TILL KURSER 2018-2019

Du kan börja anmäla dig till vårens kurser från och med den 20.11 kl. 10 i Helsingfors och den 12.12. kl.10 i Vasa. Ifall du är examensstuderande kan du anmäla dig från och med 4.12. i Helsingfors och 18.12. i Vasa.

Notera! även om du redan har börjat studera vid Öppna universitetet på Hanken, skall du fortfarande anmäla dig endast via anmälningstjänsten med on line betalning (inte via weboodi).

Anmälan till Tentamensrätt för examensstuderande till kvällskursen Finansiering och investering 1121-OPU (boktent) öppnas den 1.10 kl. 10.00. Har du anmält dig till kursen tidigare, behöver du ingen separat tenträtt.

Kursutbudet för 2018-2019 hittas från den elektroniska studiehandboken Weboodi under rubriken "Öppna universitetet 2018-2019 Helsingfors" eller "Öppna universitetet 2018-2019 Vasa".

OBS! På grund av svårlösta tekniska problem med studiehandboken Weboodi kan även kurser som inte erbjuds via Öppna universitetet finnas med på Webboodis listor. Ifall du är intresserad av en kurs men inte hittar just den kursen i Öppna universitetets anmälningstjänst betyder det att den inte erbjuds på Öppna uni. Det är alltså anmälningstjänstens kurslista som gäller. Vi beklagar och ber om överseende med problemet.

Länk till studiehandboken Weboodi

Länk till Schemaläggaren

 

FÖR DIG SOM FÅTT STUDIEPLATS INTRODUKTION TILL STUDIER VID ÖPPNA UNIVERSITETET MÅNDAGEN 27.8.2018 HELSINGFORS

Måndagen den 27.8.2018 kl 16-18 erbjöds introduktion till öppna universitetsstudier i Helsingfors. Framgångsrik studiegång grundar sig på att du deltar på introduktionen. nedan hittar du underlaget för introduktionen.

vänligen kvittera ut ditt användar-ID till Hankens datanätverk fortast möjligt och logga in i din Hanken e-post. Länken till instruktionerna finns i presentationen.

 

file type icon introduktion_till_oppna_universitetsstudier_27.8.2018_ae.pdf

Här finns materialet om bibliotekets tjänster

file type icon 2018_augusti_bibliotekspresentation.pdf

Du kan anhålla om bibliotekskort via följande länk

https://forma.hanken.fi/lomakkeet/21/lomake.html

 

Vi ber dig att sända förfrågningar om öppna universitetet i Helsingfors till oppna.hanken@hanken.fi. Du kan också boka tid för personlig vägledning inom juni månad genom att kontakta oss via e-postadressen ovan.

 

INFO OM ÖPPNA UNIVERSITETSSTUDIER I VASA

Du som vill läsa kurser i Vasa är välkommen att kontakta ann-christine.hemming@hanken.fi för personlig service ifall du inte hittar den information du behöver på våra webbsidor inför anmälan. Boka en tid eller meddela dina frågor samt ditt mobilnummer per e-post.

För dig som fått plats på kurs/er ordnas ett infotillfälle om praktikaliteter kring studierna må 20 aug kl 12:00 - ca 13:00 i aud 142 (i gatuplan).

 

AKTUELLT FÖR DIG SOM FÅTT STUDIERÄTT TILL ÖPPNA UNI-KURSER

 • Efter att du anmält dig till kurs registreras dina uppgifter i Hankens studieregister Oodi och du får studierätt till de kurser du valt.
 • I samband med kursstart skall du lösa ut ditt användar-ID för Hankens nätverk.
 • Du behöver användar-ID för att anmäla dig till tenter via elektroniska studiehandboken WebOodi och för att logga in till Moodle där du hittar kursmaterial.
 • Läseordning för samtliga kurser hittar du i schemaläggaren 
 • Det är viktigt att du bekantar dig med instruktionerna för tentamensförfarande.
 • Studieutdrag och närvarointyg (behövs för bl.a. matrabatt) fås från Studentservice.

 

 

 

 

utbildning på högskolenivå öppna universitetet kurser avgifter antagning av studerande