Öppna universitetet - en möjlighet för alla

Öppna universitetet vid Hanken erbjuder universitetskurser i ekonomi. Det ställs inga formella krav på tidigare examen.

 

INFO 21.3. kl 14-15 OM ANSÖKAN TILL KANDIDATSTUDIER PÅ BASIS AV ÖPPNA UNIVERSITETSSTUDIER VÅREN 2018

Tänker du söka in till Hankens svenskspråkiga kandidat- och magisterprogram via studier vid Öppna universitetet? Notera att du absolut behöver lämna in en separat ansökan via Studieinfo.fi. Ansökningstiden för den gemensamma ansökan är 14.3-28.3.2018. Läs mera om antagning på basis av öppna universitetsstudier.

Vi erbjuder en infosession om hur du kan lämna in din ansökan i Studeinfo.fi den 21 mars kl. 14-15 i sal Futurum i Helsingfors med kontakt till sal 106 i Vasa.

Tillfället är inte obligatoriskt, avsikten är endast att ge stöd vid behov med ifyllandet av ansökan på studieinfo.fi.

 

Har du inte möjlighet till att komma på plats? Du kan lyssna på infon via nätet.

 

Du kommer att via chatten ha möjlighet till att ställa frågor.

 

Observera att tillfället äger rum i realtid kl 14-15. Nyhetsflödet bandas inte.

 

Om du vill lyssna på infon via nätet, reservera tid för inloggandet in i online-mötesrummet. 

 

Följande länk leder till on-line infon: Join Skype Meeting

 

 

Välkommen!

 

ANMÄLAN TILL KURSER HÖSTEN 2018

Anmälan till höstens kurser startar den 8 augusti kl 10 i Helsingfors och kl 13 i Vasa.

Kursutbudet för 2018-2019 kommer att publiceras inom april i den elektroniska studiehandboken Weboodi under rubriken "Öppna universitetet 2018-2019 Helsingfors" eller "Öppna universitetet 2018-2019 Vasa". 

Länk till studiehandboken Weboodi

Länk till Schemaläggaren

 

Tentamina för kvällskurser i Hfors 2017-2018

Tidtabellen finns i tabellen (pdf) nedan:

Notera följande undantag: Tentamensrätt (boktent) till grundkursen 1121-OPU Finansiering och investering till alla tre tenttillfällen är tillgänglig för alla via anmälningstjänsten mot betalning av full kursavgift från och med 28.11.2017 kl. 10.00.

INFO INFÖR ÖPPNA UNIVERSITETSSTUDIER I HELSINGFORS

Den 28.8.2017 erbjöds en introduktion om praktikaliteter kring studierna, t.ex. hur du bygger ditt eget schema, tentamensförfarande, användning av studieverktyget moodle, datasökning och annan studieservice. Allt detta behöver du för studierna. Vi förväntar oss att du känner till innehållet i introduktionstillfället. Materialet från Introduktionstillfället Hanken i Helsingfors hittar du i följande infopaket:

 
Bibliotekets information finner du här

 

INFO INFÖR ÖPPNA UNIVERSITETSSTUDIER I VASA

Du som vill läsa kurser i Vasa är välkommen att kontakta ann-christine.hemming@hanken.fi för personlig service ifall du inte hittar den information du behöver på våra webbsidor. Boka en tid eller meddela dina frågor samt ditt mobilnummer per e-post.

 

ALLMÄN INFO OM DEN PRAKTISKA STUDIEGÅNGEN 

Hankens Öppna universitet erbjuder utbildning på universitetsnivå för alla intresserade av det ekonomisk-merkantila området. Kurserna är öppna för alla vuxna och inga formella krav ställs på tidigare utbildning. Men vänligen notera:
 • Kurser på grundnivå är lämpade för alla, däremot kräver deltagande i kurs på högre nivå (ämnes- och fördjupade studier) förkunskaper i ämnet.
 • Undervisningen vid Öppna universitetet sköts av Hankens egna lärare och kursprogrammet planeras och arrangeras i samarbete med institutionerna.
 • Kursutbudet består dels av Öppna universitetets egna kvällskurser (endast i Helsingfors) och dels av kurser inom högskolans ordinarie undervisning dagtid med kvotplatser för Öppna universitetets studerande.
 • Studier vid Öppna universitetet berättigar inte till FPA:s studiestöd.

Öppna universitetes kurser är avgiftsbelagda. Kursavgiften för alla kurser är 15 euro/studiepoäng. Avgiften för kurser varierar alltså med kursens omfattning. 

Snabbledspaketen varierar i pris enligt antal kurser och studiepoäng som ingår i de olika paketen.

Du anmäler dig till kurser skilt per höst- och vårtermin med start från och med annonserat datum. Datum anges på webben i god tid före ansökan öppnas.

OBS! Du som anmält dig till kurs vid Öppna universitetet - om du har fått ett automatiskt e-postmeddelande om slutförd anmälan, så är din anmälan bekräftad och du har plats på kursen.

Du kan anmäla dig till kurser vid Öppna universitetet endast via Öppna universitetets egna anmälningstjänst. Länken till tjänsten hittar du under "Kursanmälan".
 

AKTUELLT FÖR DIG SOM FÅTT STUDIERÄTT TILL ÖPPNA UNI-KURSER

 • Efter att du anmält dig till kurs registreras dina uppgifter i Hankens studieregister Oodi och du får studierätt till de kurser du valt.
 • I samband med termins- eller kursstart skall du lösa ut ditt användar-ID för Hankens nätverk. Du skall själv alltid anmäla dig till tenter via elektroniska studiehandboken WebOodi och du behöver även användar-ID för att logga in till Moodle där du hittar kursmaterial.
 • I Helsingfors löser du personligen ut ditt användar-ID från Helpdesk InfoBiten i huvudbyggnaden
 • I Vasa löser du personligen ut det från Datacentralen (Mats Ceder, vån 3) i samband med kursstart.
 • Läsordning för samtliga kurser hittar du i schemaläggaren http://www.hanken.fi/sv/studier/program-och-studier/kurser-studiehelhete...
 • Tentamensförfarande hittar du från http://www.hanken.fi/sv/studier/studieadministration/tentamen
 • Extra möjlighet till tenttillfällen (Hfors)
  Både Öppna universitets studerande och examensstuderande i Helsingfors kommer att ha möjlighet att delta på Öppna universitetets kvällskursers tenttillfällen två och tre genom att anmäla sig via Öppna universitetets anmälningstjänst till kursen "Tenträtt  1121-OPU" (avgift 90 €). Vänligen notera att tenträtten gäller endast kvällskursen Finansiering och investering 1121-OPU. Länken till anmälningstjänsten och närmare anmälningsuppgifter anges under "Kursanmälan".

Tveka inte att kontakta personalen om du har frågor.

I Helsingfors: oppna.hanken@hanken.fi

I Vasa: ann-christine.hemming@hanken.fi (meddela din mobilnummer i mailet)

Grundkurserna är lämpade för alla men kurser på mellan- och fördjupad nivå har förkunskapskrav, det krävs alltså tidigare kunskaper i ämnet.

Ifall du är intresserad att avlägga examen vid Hanken kan du bli antagen till kandidatutbildningen på basen av studieprestationer avlagda vid öppna universitetet. Har du en lägre högskoleexamen, men inte studerat ekonomi, kan studier vid öppna universitetet göra dig ämnesmässigt behörig att antas till en magisterutbildning.

 

 

utbildning på högskolenivå öppna universitetet kurser avgifter antagning av studerande