En två-årig fördjupande utbildning på svenska

På denna sida finns uppräknat alla Hankens huvudämnen på magisternivån som man kan söka till.
hanken-28.jpgHanken erbjuder magisterutbildning på svenska i Helsingfors och i Vasa. Därtill erbjuder vi Master's Degree-utbildning på engelska som finns under sin egna rubrik på den engelska hemsidan. Studierna är till största delen huvudämnesstudier på fördjupad nivå som kräver tillräckliga förkunskaper inom ämnet så att studerande klarar av och hänger med studier på fördjupad nivå.
 
 

Det är endast möjligt att ansöka till ett huvudämne inom den svenska magisterutbildningen. 

Huvudämnen i Helsingfors på svenska

  

Huvudämnen i Vasa på svenska

Notera! Från och med 2017 kan man inte längre söka till huvudämnet Informationsbehandling, sista ansökningsmöjligheten var inför läsåret 2016-2017.

läroämnen