Vad är ekonomiska vetenskaper?

På den här sidan definierar vi vad som avses med ekonomiska vetenskaper.

30 STUDIEPOÄNG BEHÖVS

För att vara ämnesmässigt behörig att söka till Hankens magisterutbildning på svenska bör du ha avlagt minst 30 studiepoäng (ECTS) i ekonomiska vetenskaper relevanta för ämnet. 

Det här är för att du då kan anses behörig och kompetent att inleda studier på fördjupad nivå.

Relevanta för ämnet betyder att du har avlagt studier inom det ämne du vill fortsätta studera. Söker du exempelvis till huvudämnet marknadsföring bör du ha avlagt minst 30 studiepoäng inom marknadsföring för att kunna antas. 

OBSERVERA

Alla kurser du önskar att Hanken beaktar i bedömningen av din behörighet och kompetens bör ha registrerats på ett officiellt studieutdrag senast 3.4.2019 kl. 15.00.

KONTROLLERA

För att skapa en uppfattning om den kunskapsmässiga kravnivån i ämnet rekommenderar vi att du bekantar dig med ämnets studieplan i Hankens studiehandbok och -register.

Det du alltså bör göra är att jämföra dina avlagda studier med studiehandböckernas innehåll. Granska den ämneshelhet som finns samlad under rubriken Studieplan för biämnesstuderande.

Där kan du nämligen läsa om vilket minimikravet är för Hankens kandidatstuderande att inleda studier på magisternivå. Du bör besitta motsvarande för att anses ämnesmässigt behörig.

STUDIEHANDBOKEN OCH -REGISTRET

Du hittar Hankens studiehandbok och -register Weboodi här 

***

VISSTE DU ATT...?

INGA STUDIER I EKONOMISKA VETENSKAPER?

Studier vid Hankens öppna universitet ger dig som saknar prestationer i ekonomiska vetenskaper en bra möjlighet att bli ämnesmässigt behörig!

***

VILKA ÄR HUVUDÄMNENA PÅ HANKEN? 

Nedan kan du bekanta dig med Hankens huvudämnen som räknas som ekonomiska vetenskaper. Varsågod!  

Huvudämnen i Helsingfors på svenska

  

Huvudämnen i Vasa på svenska