Vad är ekonomiska vetenskaper?

Här definieras de ekonomiska vetenskaperna.

Krav på minst 30 studiepoäng i ekonomiska vetenskaper relevanta för ämnet

För att vara ämnesmässigt behörig att söka till Hankens magisterutbildning på svenska ska du ha avlagt minst 30 studiepoäng (ECTS) i ekonomiska vetenskaper relevanta för ämnet, för att du ska anses vara behörig att inleda studier på fördjupad nivå. "Relevanta för ämnet" innebär i princip att studierna är avlagda inom det ämne du vill studera, till exempel: om du ansöker till marknadsföring ska du ha avlagt minst 30 sp inom marknadsföring för att kunna antas. 

De totalt minst 30 studiepoängen (ECTS) i ekonomiska vetenskaper ska vara avlagda inom huvudämnen du kan läsa vid en handelshögskola och/eller andra mycket nära relaterade ämnen.

Alla kurser som du vill att vi ska ta i beaktande i bedömningen av din behörighet och kompetens ska finnas registrerade på ett officiellt studieutdrag innan 3.4.2019 kl. 15.00.

För att skapa en uppfattning om den kunskapsmässiga kravnivån i ämnet rekommenderar vi att du bekantar dig med ämnets studieplan i Hankens studiehandbok och -register Weboodi och jämför dina avlagda studier med studiehandböckernas innehåll. Vi rekommenderar att du tittar på ämneshelheten som finns under rubriken "Studieplan för biämnesstuderande", som är minimikravet för Hankens studerande för att inleda studier på magisternivån. Motsvarande kunskaper krävs för att du ska vara ämnesmässigt behörig.

Saknar du prestationer i ekonomiska vetenskaper så är studier vid Hankens öppna universitet en bra möjlighet för dig att bli ämnesmässigt behörig.

 

Huvudämnen på Hanken:

Här kan du bekanta dig med Hankens huvudämnen. Dessa ämnen räknas som ekonomiska vetenskaper.

Huvudämnen i Helsingfors på svenska

  

Huvudämnen i Vasa på svenska