Motivationsbrev och bilagor 2019

På denna sida finns information gällande motivationsbrevet för dig som ansöker till Hankens magisterutbidlning på svenska våren 2019.

Deadline för ansökan och bilagor samt ifyllt motivationsbrev är 3.4.2019 kl.15.00. 

Bilagor 2019

Detaljerad information om hur bilagorna och motivationsbrevet levereas till Hanken våren 2019 uppdateras på denna sida i januari 2019. 

Varje sökande ska lämna in inom ansökningstiden:

 1. Kopia på ditt betyg över den behörighetsgivande examen (alla sidor!)
 2. Studieutdrag över de studier som hör till din examen
 3. Studieutdrag över de minst 30 sp ekonomiska vetenskaper (ifall de inte finns på det studieutdrag som hör till din examen)
 4. Studieutdrag med tydligt utskrivet GPA (medeltal) ALTERNATIVT separat intyg över GPA (utfärdat av högskolan)
 5. Eventuellt språkintyg
 6. Motivationsbrev & CV 

 

Obligatoriskt motivationsbrev på svenska 2019 

Varje sökande ska besvara fyra frågor i sitt motivationsbrev:

 1. Varför är detta huvudämne det rätta för dig? (1 250 tecken, mellanslag medräknade)
 2. Med tanke på dina tidigare erfarenheter och din bakgrund, hur anser du att du kunde bidra till Hankens anda och det huvudämne du söker till? Tilläggsinformation: Hur kommer du att bidra till den akademiska gemenskapen som innefattar bl.a. forskning, studier, grupparbete/teamwork, kritiskt tänkande, tillämpning och användning av kompetenser som förvärvats annanstans, osv.? (1 250 tecken, mellanslag medräknade)

 3. Vad har du för framtidsplaner och hur ser din tänkta karriärutveckling ut? (1 250 tecken, mellanslag medräknade)

 4. Vilka avlagda kurser (som syns på de studieutdrag du skickar in) anser du att tillhör de minst 30 studiepoäng i ekonomiska studier relevanta för ämnet som krävs för att vara behörig? Räkna här upp de kurser du önskar att Hanken ska ta i beaktande när bedömningen görs. Skriv också ut det sammanlagda antalet studiepoäng.

  Tillläggsinformation: "Kurser relevanta för ämnet": om du söker till marknadsföring ska du här räkna upp de kurser du anser att direkt tillhör eller är relevanta för marknadsföring. Notera även att de ämnesansvariga gör den slutliga bedömningen och att din redogörelse endast används för att hjälpa dem med inledningen av bedömningsarbetet. (1 250 tecken, mellanslag medräknade)

 

Villkorligt antagna 

Du som blir klar med din behörighetsgivande examen våren 2019 och blir villkorligt antagen ska skicka in ditt slutliga betyg, studieutdrag och GPA intyg till oss senast den 31.7.2019 kl.15.00. Lämna in alla bilagor samtidigt via denna länk som uppdateras under våren: xx.