Hur blir jag antagen?

På denna sida finns information om ansökan och antagningen Hankens magisterutbildning på svenska, våren 2019. Studierna inleds hösten 2019.

Du kan lämna in endast en ansökan och söka endast till ett huvudämne per år. Lämnar du in fler än en ansökan är det den sist inlämnade ansökan som är den gällande. Notera att det inte går att skicka in en ansökan till ett huvudämne i både Helsingfors och Vasa.

 

För att vara behörig att söka till Hankens magisterutbildning på svenska ska du uppfylla alla fyra nedanstående krav:

1. Krav på din tidigare examen

För att kunna antas till magisterutbildningen ska du ha avlagt minst en lägre högskoleexamen (kandidatexamen), en yrkeshögskoleexamen eller en utländsk examen vid erkänt universitet som motsvarar 180 studiepoäng (ECTS). För att du ska kunna antas krävs ett medelbetyg/medeltal (GPA) på minst god i den behörighetsgivande examen, enligt tabellen nedan (beroende på vilken skala som används vid den högskola du fått din examen):

75%            (enligt Hankens skala 50-100)
3                 (enligt finländsk skala 1-5)
Grade B     (enligt amerikansk skala)

OBS! Om medeltalet (GPA) för hela examen inte står tydligt utskrivet på ditt betyg/studieutdrag behöver du be om ett separat intyg från högskolan och bifoga till din ansökan. Om du inte kan få ett separat GPA-intyg ska du själv räkna ut ditt GPA och Hanken förbehåller sig rätten att kontrollräkna och tolka ditt GPA.

Om ditt medelbetyg är för lågt kan du istället visa din behörighet genom goda resultat i ett GMAT-test med minst 550 eller GRE-test med minst 150 i både Quantitative Reasoning och Verbal Reasoning och minst 3,5 i Analytical Writing. Testet måste vara avlagt senast 3.4.2019.


2. Krav på studier i ekonomiska vetenskaper

För att vara behörig att söka till Hankens magisterutbildning på svenska ska du ha avlagt minst 30 studiepoäng (ECTS) i ekonomiska vetenskaper relevanta för huvudämnet. Läs mer här.

Alla kurser som du vill att vi ska ta i beaktande i bedömningen av din behörighet och kompetens ska finnas registrerade på ett officiellt studieutdrag innan 3.4.2019 kl. 15.00.


3. Krav på kunskaper i svenska

För att kunna antas ska du uppvisa utmärkta kunskaper i svenska motsvarande C1 enligt CEFR-skalan. Läs mera om språkkravet här.


4. Motivationsbrev och CV på svenska

Utöver ansökan ska du lämna in ett strukturerat motivationsbrev på svenska, samt en CV. Exakt information om motivationsbrevet hittar du här.

 

Om du får din examen efter ansökningstidens utgång kan du bli villkorligt antagen. Då har du tid fram till den 31.7.2019 kl. 15.00 att lämna in en kopia på ditt examensbetyg som intygar att du har en ovannämnd examen. Ifall du får din examen efter 31.7 kan du inte bli antagen till magisterutbildningen.

 

Checklista för ansökan, varje sökande ska senast 3.4.2019 kl.15.00:

  • lämna in en ansökan i studieinfo.fi
  • skicka in sina bilagor (betyg, studieutdrag, språkintyg och CV) enligt instruktionerna (uppdateras i januari 2019)
  • fylla i en blankett för motivationsbrev (uppdateras i januari 2019)

Anvisningar för ansökan hittar du här.

 

antagning av studerande urvalskriterier