Hur blir jag antagen till magisterutbildningen?

På den här sidan finns detaljinformation om ansökan och antagningen till Hankens magisterutbildning på svenska våren 2019. Ifall du blir antagen börjar du studera på hösten 2019.

 

Du är behörig att söka till Hankens magisterutbildning på svenska om du uppfyller alla fyra nedanstående kriterier:

1. Din tidigare examen

För att antas till magisterutbildningen ska du ha avlagt minst en lägre högskoleexamen (kandidatexamen), en yrkeshögskoleexamen eller en utländsk examen vid erkänt universitet som motsvarar 180 studiepoäng (ECTS).

För att antas krävs ett medelbetyg/medeltal (GPA) på minst god i den behörighetsgivande examen enligt tabellen nedan (beroende på vilken skala som används vid den högskola du fått din examen):

75%            (enligt Hankens skala 50-100)
3                 (enligt finländsk skala 1-5)
Grade B      (enligt amerikansk skala)

OBSERVERA! Om GPA för hela examen inte står tydligt utskrivet på ditt betyg/studieutdrag behöver du be om ett separat intyg från högskolan och bifoga det till din ansökan.

Om du inte kan få ett separat GPA-intyg ska du själv räkna ut ditt GPA och Hanken förbehåller sig rätten att kontrollräkna och tolka ditt GPA.

Om ditt GPA är för lågt kan du istället visa din behörighet genom goda resultat i ett GMAT-test med minst 550 eller ett GRE-test med minst 150 i både Quantitative Reasoning och Verbal Reasoning samt minst 3,5 i Analytical Writing.

Testet måste vara avlagt senast 3.4.2019.


2. Studier i ekonomiska vetenskaper

För att antas till magisterutbildningen ska du ha avlagt minst 30 studiepoäng (ECTS) i ekonomiska vetenskaper relevanta för huvudämnet.

Alla kurser som du vill att vi beaktar i bedömningen ska finnas registrerade på ett officiellt studieutdrag senast 3.4.2019 kl. 15.00.

Läs mer om behörighetskravet här


3. Kunskaper i svenska

För att antas till magisterutbildningen ska du uppvisa utmärkta kunskaper i svenska motsvarande C1 enligt CEFR-skalan.

Läs mer om språkkravet  här


4. Motivationsbrev och CV på svenska

För att antas till magisterutbildningen ska du utöver ansökan lämna in ett strukturerat motivationsbrev på svenska och en CV.

 

Läs mer om motivationsbrevet med bilagor här

 

OBS! VI beaktar enbart motivationsbrev som har gjorts enligt vår mall för motivationsbrev som du hittar här

 

Om du får din examen efter ansökningstidens utgång kan du bli villkorligt antagen och då bör du lämna in en kopia på ditt examensbetyg som intygar att du har examen i fråga senast 31.7.2019 kl. 15.00.

Ifall du får din examen efter 31.7 kan du inte bli antagen till magisterutbildningen.

KOM IHÅG!

Du kan endast söka till ett huvudämne per år i antingen Helsingfors eller Vasa. Det går alltså inte att lämna in en ansökan till båda orterna. 

 

antagning av studerande urvalskriterier