Studierna vid Hanken

Studierna som beräknas ta två år går huvudsakligen ut på att du specialiserar och fördjupar dig inom ditt huvudämne. Utöver studierna skapar du dig nätverk i en dynamisk, mångkulturell och öppen miljö och får en internationellt erkänd examen som främjar din karriär.

Hanken erbjuder dig många tjänster och en bred samt personlig service som t.ex. studievägledning, karriärvägledning, utbytesvägledning, skrivverkstäder. Vår absoluta styrka är att vi är en liten högskola med ett låga trösklar mellan studerande och personalen och där du syns.


Kommentarer om studierna av hankeiter

Minna berättar om sina studier i marknadsföring och Christoffer, Head of Marketing, berättar hur han i arbetslivet haft nytta av studierna på Hanken och vad de gett honom

"Internationellt och företagskontakter

Jag valde Hanken på grund av dess månsidiga ämnesutbud och på grund av den höga kvaliteten av utbildningen. Jag hade hört bra om Hanken och tyckte att den ger en bra grund för framtida arbetsliv.

Jag anser att Hanken har flera fördelar. Tack vare att Hanken är en liten högskola finns det ett gemenskap utan dess like. Dessutom knyter man under studietiden flera viktiga kontakter både med medstudenter och lärare men också med olika företag. Hanken är välkänt bland företag och många av dem är intresserade av hankeiterna redan under studietiden. Företagen deltar aktivt i olika evenemang ordnats av skolan och studentkåren. Detta möjliggör att studeranden får viktiga företagskontakter redan före de är aktivt med i arbetslivet.

En av de bästa sakerna i Hankens utbildning är de internationella möjligheterna. Under studietiden på Hanken knyter man inte bara kontakter i Finland utan också utomlands. Hanken kännetecknas av en internationell miljö och studeranden har även möjligheten att åka på utbyte eller på utlandspraktik under sin studietid.

Jag skulle rekommendera Hanken på grund av att jag själv är väldigt nöjd med mitt val av studieplats. Efter utbildningen på Hanken kan man ganska fritt välja vad man vill jobba med och utbildningen är uppskattad av arbetsgivarna. Gemenskapen i skolan och på studentkåren är en av Hankens bästa sidor och alla borde kunna uppleva hur det är att vara med i den. Hanken är inte bara en skola utan en plats där man träffar vänner och har det roligt med dem."

Mai Hirvonen, Hankeit


Hanken erbjuder mera än endast studier

För Hankens studerande erbjuds mycket mer än endast studier. Bland annat ordnas Hanken Network Day som är ett forum för nätverkande bland Hankens studerande, representanter från medverkande företag och Hankens undervisande och forskande personal. Denna video presenterar evenemanget 2013.

Mentorskapsprogrammet

För Hanken studerande erbjuds ett mentorskapsprogram. Vad det går ut på är att du får som mentor en erfaren Hanken alumn som vill dela med sig av all sin kunskap till dig. Mentorskap handlar i korthet om det slagkraftigaste av nätverkande. Du får ta del av sådan kunskap som inte går att inhämta på föreläsningar eller ur tentlitteraturen. I över 10 år har mentorskapsprogrammet ökat i popularitet med hela 90 deltagare i de senaste programmen.

Karriärtjänster

Karriärtjänster är Hankens karriärcenter för studerande och nyutexaminerade. Genom mångsidiga företagskontakter och ett intensivt samarbete med studerandena erbjuder vi tjänster som stöder en smidig övergång till arbetslivet efter studierna. Karriärtjänster erbjuder:

Arbets- och praktikplatser

Karriärtjänster förmedlar ca. 2500 arbets- och praktikplatser varje år via Hanken Network.

Karriärplanering och jobbsökarinfo

Vi erbjuder personlig handledning i hur du söker jobb effektivt, personanalyser till stöd i din karriärplanering.

Working Breakfast

Under en serie avslappnade morgonmålstillställningar erbjuds studerande möjligheten att avnjuta en bit morgonmål tillsammans med framgångsrika Hankenalumner och samtidigt diskutera direkt med dem om näringslivet och olika karriäralternativ.

Företagsevenemang

Vid företagsevenemang och -presentationer bekantar du dig med företags verksamhet och rekryteringsprocesser. Evenemangen ger är ett ypperligt tillfälle att skapa nya kontakter till intressanta arbetsgivare.

Karriärseminarier

Under läsåret erbjuder vi flera föreläsningar i jobbsökandets olika moment. Vid seminarierna är ofta HR-experter närvarande för att ge dig goda råd i arbetssökandet.

CV Check-In

Under läsåret arrangeras flera CV Check-In tillfällen då personal från Karriärtjänster och HR-experter från företag ger dig feedback på ditt CV och ansökningshandlingar.

Ekonomer i arbetslivet

Vi producerar information om såväl nyligen utexaminerade hankeiter och alumner som varit fem år i arbetslivet.

Mentorskap

Vid Hankens mentorskapsprogram erbjuder alumner stöd och handledning åt studerande som är i slutskedet av sina studier.

studier