Vill du bygga på din tidigare högskoleexamen och bli ekonom?

På den här sidan kan du läsa allmän info om ansökningen till Hankens magisterutbildning på svenska och nere på sidan hittar du bildlänkar till detaljinfo om ansökningen.

 

Student cyklar utanför Hanken i Helsingfors

Har du en lägre högskole- eller yrkeshögskoleexamen och vill bli magister?

Om svaret är ja och du dessutom redan har studerat minst 30 studiepoäng ekonomiska vetenskaper kan du direkt söka till magisterstudier.

Efter två års studier hos oss har du rätt att stolt kalla dig ekonomie magister.

Frågetecken
VISSTE DU ATT...?

Enligt vår senaste karriärkontroll hade 95 procent av våra magisterstuderanden hittat en arbetsplats inom tre månader efter att de utexaminerats. 78 procent hade hittat en arbetsplats redan före de utexaminerades!

 

När kan jag börja studera?

Du ska söka in på våren för att inleda studier på hösten samma år.

Notera antagningstiden i rutan nedan noga!

 

ANSÖKNINGSTIDEN

för magisterutbildning på svenska är

20.3 - 3.4.2019 kl. 15.00

Ansökan görs via portalen

www.studieinfo.fi

 

MAGISTEREXAMEN PÅ ENGELSKA

Information om Hankens Master's Degree Programme på engelska finns här
 
 

OBSERVERA!

Kraven för ansökan till Hankens svenska magisterutbildning varierar från år till år. Infon på webben gäller alltid för en ansökningsomgång i taget. 

VILL DU VETA MER?

Klicka då på bildlänkarna här nedanför så slussas du vidare till rätt plats. Och kom ihåg att kontinuerligt följa med vår webb för att ha tillgång till den allra nyaste infon. 

ekonomie magistrar ansökningar antagning av studerande studier mentorskap karriärplanering nätverksbyggande läroämnen studieprogram språkkunskap språkprov