Utlandsvistelsen - en fin möjlighet att skaffa erfarenhet och vidga vyerna

Alla Hankens kandidatstuderande åker utomlands

Vid Hanken åker alla kandidatstuderande utomlands som en del av sin examen. Att redan under studietiden ha skapat dig internationella nätverk och lärt dig studera eller jobba inom en främmande kultur är en fantastisk erfarenhet som ger dig enorm fördel på arbetsmarknaden.

Du kan välja mellan att åka utomlands antingen på utbytesstudier till något av Hankens många samarbetsuniversitet eller på praktik till något företag. Eftersom Hanken har integrerat utlandsvistelsen i studierna, har vi arbetat hårt för att skapa samarbete med många universitet av mycket hög kvalitet. Därför kan vi erbjuda våra studerande utmärkta utbytesplatser hos våra samarbetsuniversitet.

Erfarenheten utomlands ger dig möjlighet att lära känna en ny kultur, lära dig ekonomiskt tänkande ur ett bredare perspektiv och knyta internationella kontakter. Sist men inte minst lär du känna dig själv på ett helt nytt sätt!

Dina val av ämneskombinationer och internationell erfarenhet ger dig möjligheten att skapa en helt unik examen. En kandidatexamen från Hanken är en garanti för en verkligt internationell utbildning och ett trumfkort på den internationella arbetsmarknaden!

Personlig service

Studievägledning

En av Hankens styrkor är att högskolan är tillräckligt liten för att erbjuda personlig service. Studievägledning kan du få från studiebyrån som har många gånger i veckan mottagning då studerande kan komma och träffa studierådgivare. När du kommit längre i dina studier delas studerande automatiskt in i mindre grupper i och med sina ämnesval och då får även ämnena en större roll i din handledning.

Karriärtjänster

Karriärtjänster är Hankens karriärcenter för studerande och nyutexaminerade. Genom mångsidiga företagskontakter och ett intensivt samarbete med studerandena erbjuder vi tjänster som stöder en smidig övergång till arbetslivet efter studierna. Karriärtjänster erbjuder:

Arbets- och praktikplatser

Karriärtjänster förmedlar ca. 2500 arbets- och praktikplatser varje år via Hanken Network.

Karriärplanering och jobbsökarinfo

Vi erbjuder personlig handledning i hur du söker jobb effektivt, personanalyser till stöd i din karriärplanering.

Working Breakfast

Under en serie avslappnade morgonmålstillställningar erbjuds studerande möjligheten att avnjuta en bit morgonmål tillsammans med framgångsrika Hankenalumner och samtidigt diskutera direkt med dem om näringslivet och olika karriäralternativ.

Företagsevenemang

Vid företagsevenemang och -presentationer bekantar du dig med företags verksamhet och rekryteringsprocesser. Evenemangen ger är ett ypperligt tillfälle att skapa nya kontakter till intressanta arbetsgivare.

Karriärseminarier

Under läsåret erbjuder vi flera föreläsningar i jobbsökandets olika moment. Vid seminarierna är ofta HR-experter närvarande för att ge dig goda råd i arbetssökandet.

CV Check-In

Under läsåret arrangeras flera CV Check-In tillfällen då personal från Karriärtjänster och HR-experter från företag ger dig feedback på ditt CV och ansökningshandlingar.

Ekonomer i arbetslivet

Vi producerar information om såväl nyligen utexaminerade hankeiter och alumner som varit fem år i arbetslivet.

Mentorskap

Vid Hankens mentorskapsprogram erbjuder alumner stöd och handledning åt studerande som är i slutskedet av sina studier.

Hanken erbjuder mera än endast studier

För Hanken studerande erbjuds mycket mer än endast studier. Bland annat ordnas Hanken Network Day som är ett forum för nätverkande bland Hankens studerande, representanter från medverkande företag och Hankens undervisande och forskande personal.

 

utbyte arbetspraktik studievägledning karriärplanering nätverksbyggande