Utlandsvistelsen är lärorik och blir ett trumfkort för dig på arbetsmarknaden!

På den här sidan får du veta om kandidatstuderandenas utlandsvistelse.

På Hanken åker alla kandidatstuderande utomlands. 

Trumfkort

Därför ses en kandidatexamen från Hanken som en garanti för en verkligt internationell utbildning och är ett trumfkort både på den finländska och på den internationella arbetsmarknaden.

Mervärde

Erfarenheten ger dig mycket: en möjlighet att lära känna en ny kultur, att lära dig ekonomiskt tänkande från ett nytt perspektiv och samtidigt knyta internationella kontakter. 

Sist men inte minst lär du känna dig själv på ett helt nytt sätt!

 

Utbyte eller praktik utomlands

Du kan alltså välja mellan att åka utomlands antingen på utbytesstudier utbytesstudier till något av Hankens många samarbetsuniversitet eller på praktik till något företag.  

 

Stort urval, hög kvalitet

Hanken har integrerat utlandsvistelsen i studierna och vi har arbetat hårt för att skapa ett samarbete med ett stort urval universitet av mycket hög kvalitet. Se vilka de är här  

visste-du-att.pngVISSTE DU ATT...?  

Hanken har över 100 samarbetsuniversitet i fler än 35 länder. USA, Sydafrika, Kina, Mexico, Singapore, Japan, Schweiz, Frankrike, England, Tyskland, Spanien... Listan på länder och universitet är lika lång som imponerande. You name it, we've probably got it! 

 

Hos oss för du personlig service

och karriärvägledning i alla lägen  

På den här sidan kan du läsa om vilken service du kan vänta dig på Hanken.  

Studievägledning

Studievägledningen vid studiebyrån stöder och ger råd. En av Hankens styrkor är att högskolan är tillräckligt liten för att erbjuda personlig service. Byrån har mottagning för studeranden som vill diskutera med studierådgivare flera gånger i veckan.

När du kommit längre i dina studier delar vi upp de studerande i mindre grupper enligt ämnesval. I det skedet får ämnena en större roll i din handledning.

Karriärtjänster

Karriärtjänster är vårt karriärcenter för studerande och nyutexaminerade.

Servicen hjälper dig att få kontakt med framtida arbetsgivare redan under studietiden.

Vi vill att övergången ska vara så smidig som möjligt för dig och därför har vi fixat till en evenemangskalender, där du kan se vad som är på gång. 

Vi har en job board med öppna positioner för ekonomistuderande och färdiga ekonomer. 

Och så har du tillgång till den exklusiva internationella Highered-karriärportalen.

Du har också möjligheten att delta i ett mentorskapsprogram när du är i slutskedet av dina studier eller nyutexaminerad.

Bekanta dig gärna också med våra sidor om karriärstigar. Där finns massor med intressant info om vad Hankeiter jobbar med efter utexaminering!

 

visste-du-att.pngVISSTE DU ATT…?  

Hanken Network Day är ett forum för nätverkande bland våra studerande, representanter från medverkande företag och vår undervisande och forskande personal. Nyttigt och roligt!

 

 

Arbets- och praktikplatser

Karriärtjänster förmedlar ca. 2500 arbets- och praktikplatser varje år via Hanken Network.

Karriärplanering och jobbsökarinfo

Vi erbjuder personlig handledning i hur du söker jobb effektivt, personanalyser till stöd i din karriärplanering.

Working Breakfast

Under en serie avslappnade morgonmålstillställningar erbjuds studerande möjligheten att avnjuta en bit morgonmål tillsammans med framgångsrika Hankenalumner och samtidigt diskutera direkt med dem om näringslivet och olika karriäralternativ.

Företagsevenemang

Vid företagsevenemang och -presentationer bekantar du dig med företags verksamhet och rekryteringsprocesser. Evenemangen ger är ett ypperligt tillfälle att skapa nya kontakter till intressanta arbetsgivare.

Karriärseminarier

Under läsåret erbjuder vi flera föreläsningar i jobbsökandets olika moment. Vid seminarierna är ofta HR-experter närvarande för att ge dig goda råd i arbetssökandet.

CV Check-In

Under läsåret arrangeras flera CV Check-In tillfällen då personal från Karriärtjänster och HR-experter från företag ger dig feedback på ditt CV och ansökningshandlingar.

Ekonomer i arbetslivet

Vi producerar information om såväl nyligen utexaminerade hankeiter och alumner som varit fem år i arbetslivet.

Mentorskap

Vid Hankens mentorskapsprogram erbjuder alumner stöd och handledning åt studerande som är i slutskedet av sina studier.

 

 

utbyte arbetspraktik studievägledning karriärplanering nätverksbyggande