Studiernas uppbyggnad

Läs om högskolestudier.

Vad är högskolestudier

Största skillnaden mellan gymnasiestudier och högskolestudier är att du själv ansvarar för studerna. Till karaktären består högskolestudier av föreläsningar, grupparbeten, övningar, presentationer, skriftliga arbeten och tenter. En kurs på Hanken är oftast ca. 6 studiepoäng (sp). Ett studiepoäng förutsätter 27 timmar arbete av dig, antingen i form av t.ex. att delta i föreläsning, göra individuellt arbete eller göra grupparbete. etc En normal studietakt är 30 sp per termin, dvs 60 sp per läsår.

På Hanken formar du dina studier genom de val du gör, vilket huvudämne väljer du, vilka biämnen, vart far du på utbyte, och bygger upp din egna unika examen. Under studierna kommer du att ha möjlighet att delta i grupparbeten som Hanken är kännt för, case-tävlingar, gästföreläsningar, företagsbesök och mycket mer.

Huvuddragen för ekonomie kandidat och ekonomie magisterutbildningen

ÅrStudier
1Grundkurserna i alla ämnen som erbjuds vid Hanken och två främmande språk
2Kurser i huvudämnet, de inhemska språken samt valfria studier eller ett biämne
3Utbytestermin och kandidatavhandling, ekonomie kandidat
4Fördjupade studier i huvudämnet, programbundna studier samt valfria studier och språkstudier
5Fördjupade studier, magisterseminarium och magisteravhandling, ekonomie magister

 

Utförligare presentation av studierna

Första studieåret

Under ditt första studieår avlägger du ett paket som omfattar en introduktion till akademiska studier, grundkurserna i alla ämnen samt två främmande språk. Året präglas av att du har mycket närvaroundervisning. På vårterminen väljer du ditt huvudämne och gör en plan för resten av dina studier. Första årets studier är din grund i ekonomiskt kunnande samt ett krav för vidare studier, och det är därför mycket viktigt att du avklarar hela paketet under ditt första år.

Andra studieåret

Under ditt andra studieår avlägger du kurser i ditt huvudämne, de inhemska språken samt valfria studier eller ett biämne. Ifall du väljer att göra utlandsvistelsen som praktik jobbar du utomlands på sommaren efter andra studieåret på ett företag eller en organisation.

Tredje läsåret

Ditt tredje läsår präglas av utbytesstudier och din kandidatavhandling. Om du väljer att göra utlandsvistelsen om utbytesstudier, studerar du beroende på ditt huvudämne antingen höst- eller vårterminen utomlands. Utbytesstudierna kan bilda ditt biämne. Den andra terminen fokuserar du på kandidatseminarier och att skriva din kandidatavhandling samt på att avlägga återstående kurser för att till sommaren kunna stoltsera som ekonomie kandidat. Med din kandidatexamen får du möjligheten att söka till magisterutbildningar världen över.

Fjärde läset

Under ditt fjärde studieåret påbörjar du magisterstudierna och avlägger fördjupade kurser i ditt huvudämne, programbundna studier samt valfria studier och språkstudier.

Femte läsåret

Under ditt femte och sista läsår fortsätter du med de fördjupade studierna i huvudämnet, går påmagisterseminarium och skriver din magisteravhandling.

Hanken - också för elitidrottare

Examensstuderande som idrottar på elitnivå har möjlighet att ansluta sig till idrottakademier. Idrottsakademierna är regionala nätverk vilkas uppgift är att stöda elitidrottare i att kombinera toppidrott med studier och vardagsliv. Hanken har ett samarbete med huvudstadsregionens idrottsakademi Urhea samt med Vasaregionens idrottsakademi. Läs mer här.

studier högskolestudier