Kontaktinformation till ansökningsservice

Har du frågor om ansökan och antagningen?
Mejla: ansokan@hanken.fi
Telefon: 040 35 21 388

Postadress:
Svenska Handelshögskolan
Ansökningsservice
PB 479
00101 Helsingfors

Kontaktadress:
Arkadiagtan 22

Om du vill följa med det som händer på Hanken kan du följa oss på Facebook.

ansökningar kontaktinformation