Resultat i betygsantagningen och urvalsprovet 2018

På denna sida kommer du att hitta information om antagningsresultatet till Hankens kandidatutbildning, via den gemensamma antagningen till ekonomutbildning 2018.

All information finns också på www.ekonomutbildning.fi.

Antagningsresultatet för kandidatantagningen 2018 har idag 28.6.2018 publicerats i Min studieinfo.fi-tjänsten, alla som har fått en plats har också fått ett e-postmeddelande om detta. En namnlista över de antagna hittar du här.

Av de som söker till ansökningsmålen inom den gemensamma antagningen till ekonomutbildning antas 60% av de nya studerande på basen av de vitsorden i studentexamen. Enbart förstagångssökande kan antas på basen av sitt betyg.

Poänggränser

Poänggränserna för antangingen våren 2018 kommer högst sannolikt ännu att ändras. De slutliga poänggränserna blir klara först då antagningsprocessen är avslutad, det vill säga när urvalsprovets resultatet blir klart och eventuellt en del sökande från kölistorna blir antagna.

Poänggränserna för betygsantagningen till Hanken 2018:

Ortgräns den 30.5slutlig gräns 31.7
Helsingfors2925
Vasa2320

Obs! Om flera sökande har samma antal poäng, tillämpas reglerna för förfarandet vid situationer med samma antal poäng. Således antas nödvändigtvis inte alla sökande som fått samma poäng, utan så många som det finns plats för, i enlighet med reglerna för förfarandet vid situationer med samma antal poäng (dvs i första hand väljs den som fått högre vitsord i matematik, sedan modersmål och så vidare, läs detaljerna här).

Poänggränserna för antagningen på basen av urvalsprovet till Hanken 2018:

Ortgräns den 30.5slutlig gräns 31.7
Helsingfors17.517.5
Vasa1413

Obs!  Om flera sökande har lika många poäng prioriteras i första hand den som svarar rätt på fler frågor och i andra hand den som svarat fel på färre frågor.

 

Resultat

Antagningsresultaten för den nationella gemensamma ansökan publiceras senast den 28 juni, då också resultatet för urvalsprovet publiceras. Resultatbrevet skickas per e-post den 28 juni till de sökande som fyllt i den elektroniska ansökningsblanketten. Du ser även ditt antagningsresultat på tjänsten Min Studieinfo på adressen studieinfo.fi.

I en del fall om resultaten för dina ansökningsmål blir klara innan den 28 juni kan du se ditt resultat på tjänsten Min Studieinfo innan den 28 juni. Sådana här fall är till exempel att:

  • du blir godkänd till ditt högsta ansökningsönskemål eller
  • du blir godkänd till ditt andra eller lägre ansökningsönskemål och
  • du inte blir antagen till alla högre ansökningsönskemål (status ”godkänd” och du kan ta emot platsen) eller dina högre ansökningsönskemål är ännu inte klara (status ”godkänd, väntar på resultat högre ansökningsönskemål”, då kan du inte ta emot platsen innan dina högre ansökningsönskemål är klara).

Du erbjuds den högsta platsen dit ditt resultat i urvalsprovet räcker enligt hur du prioriterat dina ansökningsönskemål. Den 28 juni kan du vara godkänd, på reservplats eller inte antagen till dina ansökningsmål.

Notera att personer som ansökt till samma ansökningsmål kan få information om sin antagning på olika tider. Varje sökandes resultat påverkas av hur antagningen på många olika ansökningsmål blir klar. De som får en plats den 28.6 har tid på sig till 10.7.2018 kl.15.00 att ta emot platsen.

Kölistan är i kraft fram till 31.7.2018 kl.15.00 så fram tills dess kan man ännu få en plats reservplats. 

I det elektroniska resultatbrevet från Studieinfo får du veta de poäng du fått för ansökningsmålen. Poänggränserna för den gemensamma antagningen till ekonomutbildningen finns från och med den 28 juni på adressen: www.ekonomutbildning.fi

Koordinatorn för antagnignssamarbetet skickar information om dina uppgiftsspecifika poäng i urvalsprovet under den 28 juni. Om du av någon anledning inte får något e-postmeddelande den 28 juni ber vi dig läsa mer information/anvisningar på www.ekonomutbildning.fi. Om du vill titta på själva provpappret (dvs den blankett du fyllde i under provet) ska du anmäla dig via denna e-blankett.