Praktisk information om urvalsprovet

Här finns all information du behöver veta om urvalsprovet, uppdateras med detaljer i maj 2018.

Urvalsprovet ordnas den 6.6.2018 kl.12.00-15.00.

OBS! Det skickas ingen särskild kallelse till urvalsprovet. 

Sökande skriver urvalsprovet vid den högskola som hen prioriterat högst i sin ansökan. Alla som söker till Hanken eller Handelshögskolan vid Åbo Akademi kan i sin ansökan välja någon av följande fyra orter att skriva urvalsprovet på:

Helsingfors: Svenska handelshögskolan, Arkadiagatan 22, 00100 Helsingfors
Vasa: Åbo Akademi (Academill), Strandgatan 2, 65100 Vasa
Åbo: Åbo Akademi i ASA- byggnaden, Fänriksgatan 3 
Mariehamn: Högskolan på Åland/Öppna högskolan, Neptunigatan 17, 22111 Mariehamn

Detaljerad info om provplatserna hittar du här.

Det är inte möjligt att ändra ort efter att du lämnat in din ansökan.

Den sökande bör infinna sig till provet i god tid. Om du reser kollektivt, kontrollera tidtabellerna och var också beredd på eventuella förseningar. Av olika orsaker är det möjligt att provet inte börjar exakt klockan 12. Förbered dig på att provtillfället kan vara ända till klockan 16. 

Ta med dig följande till urvalsprovet

  • Kulspetspenna (dvs bläckpenna - den enda tillåtna typen av penna)
  • Ett bildförsett identitetsbevis (pass, körkort, id-kort eller bildförsett FPA-kort).
  • Frivilligt: Vattenflaska (utan etikett) 

Provfrågorna besvaras med hjälp av en optiskt läsbar svarsblankett där man svärtar den ruta som motsvarar svaret. Svarsblanketten ska undertecknas med kulspetspenna. Du måste alltså ha med dig en kulspetspenna (bläckpenna). Du får inte ta med dig någonting annat till urvalsprovet.

Deltagarna i urvalsproven får en miniräknare som behärskar de fyra grundläggande räknesätten att använda under provet. Egna miniräknare får inte användas. Egna anteckningar och anteckningspapper får inte tas med in i salen. Elektroniska kommunikationsenheter (exempelvis mobiltelefoner), klockor eller motsvarande får inte tas med in i salen. Ingen mat eller dryck får tas med in i salen (undantag: vattenflaska utan etiketter). Undantag från förbudet mot att ta med sig mat kan göras av hälsoskäl (exempelvis om den sökande har diabetes). I sådana fall ska den sökande anhålla om att få ta med sig mat direkt hos det universitet där provet avläggs senast tre veckor före provet.

Specialarrangemang för urvalsprovet

Sökande som deltar i urvalsprovet kan ansöka om specialarrangemang med hänsyn till en funktionsnedsättning, sjukdom eller motsvarande skäl. Sökande med lässvårigheter kan exempelvis beviljas förlängd provtid. I ansökan bör det framgå vilka specialarrangemang den sökande ansöker om och varför. Ett utlåtande från en läkare eller annan sakkunnig om funktionsnedsättningens eller sjukdomens art samt den sakkunnigas rekommendation för specialarrangemang ska bifogas till ansökan. Även ett beslut från studentexamensnämnden godkänns som intyg. Ansökan ska lämnas in direkt till det universitet där den sökande deltar i urvalsprovet senast 13.4.2018 kl. 15.00. Ansökningar som lämnats in efter detta datum beaktas endast om orsaken till specialarrangemanget har blivit känd först efter 13.4.2018.

Information om urvalsprovet och bland annat de andra provställena finns här. 

Urvalsprovets frågor och facit

Antagningsresultaten för den nationella gemensamma ansökan publiceras senast den 28 juni. Resultatbrevet skickas per e-post den 28 juni till de sökande som fyllt i den elektroniska ansökningsblanketten. Du ser även ditt antagningsresultat på tjänsten Min Studieinfo på adressen studieinfo.fi.

Urvalsprovets korrekta svar och poängsättning publiceras på provdagen kl. 17.00: www.ekonomutbildning.fi. Här kan du se provet. De rätta svaren är markerade med fetstil.

Du kan bekanta dig med urvalsprovets bedömning och de poäng du fått för de olika uppgifterna genom att komma till Hanken och titta på din svarsblankett eller be om en inskannad kopia på ditt prov. Mer information om detta och anmälan finns i denna e-blankett. Om man vill få sitt prov inskannat och skickat åt sig kostar det 20 €/sökande.

Ifall du är missnöjd med resultatet och anser att det skett en felbedömning kan du ansöka om rättelse. Rättelseyrkan skrivs på svenska och riktas till rektor och lämnas in via denna e-blankett senast 14 dagar efter resultatets publicering. Obs! Syftet med en rättelseyrkan är inte att ge sökande en möjlighet till att få feedback eller ytterligare information om antagningen. Dess syfte är inte heller att ge sökande en andra chans att bli antagen - en rättelseyrkan är till för att Hanken ska få information om eventuella felaktigheter och kunna korrigera dem ifall det uppstått sådana.

Notera att personer som ansökt till samma ansökningsmål kan få information om sin antagning på olika tider. Varje sökandes resultat påverkas av hur antagningen på många olika ansökningsmål blir klar. Det lönar sig att vänta på antagningsresultaten fram till den 28 juni.

I det elektroniska resultatbrevet får du veta de poäng du fått för ansökningsmålen. Poänggränserna för den gemensamma antagningen till ekonomutbildningen finns från och med den 28 juni på adressen: www.ekonomutbildning.fi

Om du blir antagen ska du ta emot platsen senast kl. 15.00 den 10 juli 2018. Dessutom ska du anmäla dig som närvarande eller frånvarande vid universitetet. Mer information om anmälan och om inledningen av studierna hittar du här.