Snabbleden

Här finns infomation om antagningen till Hanken på basen av Öppna universitetets snabbled.

Antagning via öppna universitetets snabbled 2018

I antagningen till kandidatutbildningen 2018 på basen av öppna universitetets snabbled kommer alla som uppfyller både behörighetskravet för antagning baserat på avlagda öppna universitetsstudier och Hankens språkkrav i svenska att antas.

Antagning via Snabbleden förutsätter att du utför minst 23 studiepoäng i obligatoriska grundkurser under läsåret 2017-2018 med minst vitsordet ”god” eller bättre i kursens slutbedömning i alla delar, dvs. 70 poäng eller högre, av maximalt 100 poäng.

Kurserna ska vara avlagda under det pågående läsåret 2017-2018.

Sökande som vill uppnå behörighet för att antas till Hanken på basis av den så kallade Snabbleden får endast avlägga de färdiga kurspaket, som Hanken erbjuder! Man kan alltså inte själv fritt välja kurser som man vill avlägga för att uppnå behörighet för kandidatstudier. Sökande kan inte kompensera en (t.ex. underkänd) Snabbledskurs från ett kurspaket med en fritt valbar grundkurs som erbjuds via Öppna universitetet.

Studerande inom öppna universitetets snabbled får utnyttja samtliga tre tentamenstillfällen på de obligatoriska grundkurserna, dvs har man maximalt två möjligheter att försöka höja sitt vitsord för en godkänd prestation.

Om du uppfyller ovan nämnda krav blir du antagen till kandidatutbildningen utan att delta i urvalsprovet.

Har du som avsikt att söka in till Hankens kandidatutbildning våren 2019 via Snabbleden?

Kriterierna för antagning till kandidatutbildning via Öppna universitetsstudier våren 2019 kommer att vara desamma som våren 2018 förutom följande ändring: vitsordskravet för antagning via Snabbleden förhöjs från 70 poäng till 75 poäng som slutvitsord i varje enskild kurs i Snabbledspaketet.

Information om snabbledspaketet 2019 hittar du tillsvidare här. 

 

Kurser i Helsingfors som beaktas i antagningskategorin Snabbleden 2018

Snabbledspaket 1 omfattar följande 4 kvällskurser:

 • Redovisningens grunder 6 sp
 • Marknadsföringsstrategi 6 sp
 • Finansiering och investering 6 sp
 • Företagsledning och entreprenörskap 6 sp

Kurser i Vasa som beaktas i antagningskategorin Snabbleden

Snabbledspaket A

 • Ekonomisk matematik 2 sp
 • Informationensbehandlingens grunder 3 sp
 • Företagsledning och entreprenörskap 6 sp
 • Statistisk analys 6 sp
 • Finansiering och investering 6 sp

Snabbledspaket B

 • Redovisningens grunder 6 sp
 • Introduktion till ekonomisk analys 6 sp
 • Introduktion till företagets samhällsansvar 6 sp
 • Finansiering och investering 6 sp

Ansökan görs 14-3-28.3.2018 via studieinfo.fi. Intyg över alla kurser avlagda vid Öppna universitetet måste vara Hanken till handa senast 7.6.2018 kl.15.00. 

Bilagorna sänds till Hankens Ansökningsservice: 

Hankens Ansökningsservice "Bilagor"
PB 479
00101 Helsingfors

alternativt per e-post till adressen ansokan@hanken.fi

 

Det går också att bli antagen på basen av 60 sp Öppna universitetsstudier, läs mer här