Antagning till kandidatutbildning på basis av studier vid öppna universitetet

På denna sida hittar du information om antagningen till kandidatutbildningen på basis av avlagda öppna universitetsstudier 2018. Ansökningstiden är 14.3-28.3.2018.

Genom att studera ekonomi via öppna universitetet är det möjligt att bli antagen till Hankens kandidatutbildning utan att delta i urvalsprovet.

Det finns två olika sätt att bli antagen via öppna universitetsstudier, via det som kallas Snabbleden eller via 60 sp öppna universitetsstudier. Snabbleden utförs i sin helhet under ett läsår genom att gå kurser på Hankens öppna universitet medan 60 sp öppna universitetsstudier kan göras under en längre period via Hankens öppna universitet eller på vilket öppet universitet som helst i Finland.

I antagningen till kandidatutbildningen 2018 på basen av öppna universitetets snabbled kommer alla som uppfyller både behörighetskravet för antagning baserat på avlagda öppna universitetsstudier och Hankens språkkrav att antas.

Ansökan görs via www.studieinfo.fi  

För att kunna antas till Hanken måste du förutom att uppfylla kraven också lämna in en officiell ansökan i studieinfo.fi-portalen senast 28.3.2018. Din ansökan via öppna universitetsstudier påverkar inte dina andra ansökningar i till exempel gemensam ansökan. Även om du ansöker om en plats via "studier vid öppna universitetet" kan det löna sig att också ansöka om en studieplats via den gemensamma ansökan och skriva vårt urvalsprov ifall du t.ex. i april märker att du inte kommer att kunna avlägga de sista kurserna.

Intyg över alla kurser avlagda vid Öppna universitetet måste vara Hanken till handa senast 7.6.2018 kl.15.00. 

Bilagorna sänds till Hankens Ansökningsservice: 

Hankens Ansökningsservice "Bilagor"
PB 479
00101 Helsingfors

alternativt per e-post till adressen ansokan@hanken.fi
 

Så här hittar du ansökningsblanketten i Studieinfo:

Sök på tex "Hanken kandidat" i sökfältet i Studieinfo och välj sedan endera: 

Ekonomi, ekonomie kandidat och ekonomie magister (3 år + 2 år), Helsingfors

eller Ekonomi, ekonomie kandidat och ekonomie magister (3 år + 2 år), Vasa

I spalten till höger kan du välja "Ansökan på basen av Öppna universitetsstudier".

Lämna in ansökan senast 28.3.2018.

Läs mer om antagning via Snabbleden och 60 sp öppna universitets studier via länkarna nedan. 

antagning av studerande öppna universitetet