Bilagor

På denna sida hittar du information om bilagor till ansökan, observera olika info för gemensamma antagningen och separata antagningar.

Bilagor för ansökan till kandidatutbildningen via den gemensamma antagningen till ekonomutbildning (Kauppatieteen yhteisvalinta)

Alla bilagor till ansökningar till den gemensamma ansökan till den gemensamma antagningen till ekonomutbildning ska skickas till Itä Suomen yliopisto som koordinerar samarbetet.

Bilagorna sänds i första hand per e-post till adressen

liitteet(at)teamplace.uef.fi

Om det inte är möjligt att skicka in bilagorna elektroniskt, skicka dem till adressen: Itä-Suomen yliopisto, Hakijapalvelut, PB 1627, 70211 Kuopio.

Skicka in en kopia av din ansökningsblankett tillsammans med bilagorna. Om det inte är möjligt ska du på de bilagor du skickar in (eller på ett separat papper) skriva ditt namn, koden för din ansökningsblankett, din personbeteckning, dina kontaktuppgifter samt det val som bilagorna gäller.

Tidtabellerna för inlämnandet av bilagorna är nationella och baserar sig på avtal mellan högskolorna.

Senast 13.4.2018 kl. 15.00:
– intyg för att bevisa språkkunskaper i svenska – se sidan om språkkrav
-personer som har avlagt en yrkesinriktad grundexamen, en yrkes- eller specialyrkesexamen eller en yrkeshögskoleexamen i Finland
– personer som avlagt en utländsk examen, Reifeprüfung-examen, International Baccalaureate-examen eller European Baccalaureate-examen
– personer som avlagt en finländsk studentexamen före år 1990

Om den sökande har avlagt en finländsk studentexamen år 1990 eller senare (också de som blir studenter våren 2018) får högskolorna uppgifterna om examen direkt av Studentexamensnämnden och den sökande behöver inte skicka in någon kopia av examensbetyget.

Sökande som tar examen samma vår som de ansöker
Om den sökande är på väg att avlägga en yrkesinriktad examen som ger högskolebehörighet eller en IB-, EB- eller Reifeprüfung-examen men inte hinner avlägga hela examen innan ansökningstiden löper ut, ska bilagor lämnas in enligt följande:

Sökande som är på väg att avlägga en yrkesinriktad grundexamen, yrkes- eller specialyrkesexamen, yrkeshögskoleexamen eller RP-examen ska lämna in en förhandsbedömning från sin läroanstalt senast 13.4.2018 kl. 15.00. En kopia av examensbetyget ska lämnas in genast när den sökande har avlagt sin examen, dock senast 7.6.2018 kl. 15.00. I Norden (inkl. Finland) ska de som avlagt en yrkesinriktad examen (utöver förhandsbedömningen som ska lämnas in senast den 13 april) lämna in en kopia av sitt betyg senast den 10 juli 2018 kl. 15.00.

Sökande som är på väg att avlägga IB- eller EB-examen ska lämna in ett intyg över förväntade vitsord (predicted grades) och sammanlagda poäng senast 13.4.2018 kl. 15.00. En kopia av examensbetyget ska lämnas in genast när den sökande har avlagt sin examen, dock senast 13.7.2018 kl. 15.00.

Intyg som berör IB-examen:
– sökande som avlagt IB-examen före år 2018 ska inom utsatt tid lämna in en kopia av det slutgiltiga betyget från IB-organisationen (IB Diploma), där vitsorden och de sammanlagda poängen framgår.
– sökande som avlägger IB-examen våren 2018 ska inom utsatt tid lämna in ett predicted grades-intyg över förväntade vitsord och sammanlagda poäng, undertecknat av gymnasiets koordinator för betygsantagningen och fastställandet av ansökningsbehörighet (villkorlig antagning). Den sökande ska begära ett officiellt intyg över de slutgiltiga vitsorden (”Transcript of grades for the Diploma Programme”) från IB-organisationen och skicka det direkt till Östra Finlands universitet inom utsatt tid.

IB-organisationens anvisningar finns på adressen http://www.ibo.org/programmes/diploma-programme/assessment-and-exams/req...

Obs! Inga andra dokument eller intyg godkänns. Den sökande bör beakta IB-organisationens leveranstider så att intyget över de slutgiltiga vitsorden lämnas in inom utsatt tid.

 

Bilagor för ansökan till kandidatutbildningen via separata ansökningar

Bilagor för separata ansökningar gäller dig som söker in till Hankens kandidatutbildning via någon av följande ansökningar:

  • Ansökan på basis av öppna universitetsstudier
  • Ansökan till Hanken för finalister i Viksu eller Ekonomiguru 
  • Ansökan på basis av Högskoleprovet

Bilagorna för dessa SEPARATA ANSÖKNINGAR sänds till Hankens Ansökningsservice: 

Hankens Ansökningsservice "Bilagor"
PB 479
00101 Helsingfors

alternativt per e-post till adressen ansokan@hanken.fi.