Hur blir jag antagen till Hanken 2019?

Ansökningstiden för den gemensamma ansökan är 20.3.−3.4.2019

Hanken är numera en del av Den gemensamma antagningen till ekonomutbildning. Detta innebär att Hanken har gemensamma urvalskriterier och ett gemensamt inträdesprov med alla andra ekonomutbildningar i Finland (på både svenska och finska).

Vem kan söka till utbildningen?

För att kunna bli antagen till Hankens kandidautbildning ska du uppfylla Hankens språkkrav i svenska och avlagt en gymnasieutbildning/yrkesskola eller avlagt studier via öppna universitetet.

Antagningssätt: betyg ELLER inträdesprov

I den gemensamma antagningen till ekonomutbildning sker antagningen till alla utbildningar enligt samma principer – studerande antas endera på basen av betyg eller inträdesprov. Nybörjarplatserna på varje utbildning fylls till 60% på basen av vitsorden i studentexamen och till 40% på basen av inträdesprovet. 

Utöver detta kan man också antas på basen av Högskoleprovet, Viksu/Ekonomiguru-tävlingarna och Öppna universitets studier. 

Mera detaljerad information om antagningen hittar du via länkarna nedan. 

Alla detaljer gällande den gemensamma antagningen till ekonomutbildning hittar du också här (www.ekonomutbildning.fi).

antagning av studerande