Antagningen av VIKSU och Ekonomiguru finalister

På den här sidan kan du läsa om antagningen av VIKSU och EKONOMIGURU finaliser.

Om du är en av finalisterna i tävlingarna VIKSU eller Ekonomiguru 2019 kan du direktantas till Hanken, förutsatt att du har en examen på andra stadiet (gymnasium, yrkesexamen) och uppfyller våra språkkrav i svenska.

Kom ändå ihåg att lämna in din ansökan senast 3.4.2019 via studieinfo.fi.

OBS!

Ansökan är separat, dvs den ingår inte i gemensam ansökan 2019 utan du behöver fylla i en separat ansökan.