Svensk/nordisk medborgare

Här kan du läsa om hur du som svensk/norsk/dansk medborgare kan intyga dina språkkunskaper i svenska inför din ansökan till Hanken. Vänligen notera att detta inte gäller dig om du är finsk medborgare och gått i svenskspråkig skola i Finland.

1. Ett nordiskt språk som skolutbildningsspråk

Om du har svenska, norska, danska, isländska eller färiska som skolutbildningsspråk, uppfyller du kravet på kunskaper i svenska.

Du är språkligt behörig om du har svenska som skolutbildningsspråk: har godkänt betyg i svenska som modersmål på avgångsbetyget från grundskolan, gymnasiet eller yrkesskolan, eller om du har avlagt svensk studentexamen i sin helhet på svenska, även om du i övrigt har fått din skolutbildning på ett annat språk.

Skicka in en kopia på det betyg/examensbevis som intygar ovanstående. Vi har endast tillgång till finländska studentexamensbetyg utfärdade efter 1990, men inte till utländska examina eller IB-/EB-/Reifprüfung-examen.

2. Studier på ett nordiskt språk (universitet; högskola)

Du uppfyller kraven om du:

  • avlagt en högre högskoleexamen i Norden och har skrivit din magisteravhandling på svenska, norska eller danska eller
  • avlagt en lägre högskoleexamen och har skrivit din kandidatavhandling eller ditt examensarbete på svenska.

3. Andra grunder, ex. ett godkänt språktest

På denna sida finns uppräknat alla de sätt som du kan intyga dina språkkunskaper i svenska med. Ta gärna kontakt med vår Ansökningsservice (ansokan@hanken.fi) ifall du har frågor.

 

Alla bilagor ska skickas senast 3.4.2018 kl. 15.00. Bilagorna laddas upp elektroniskt i ansökningsblanketten i samband med ansökan.

Om du av någon orsak inte kan sända bilagorna elektroniskt, hör av dig till ansokan@hanken.fi