Snabbleden

På den här sidan finns infomation om antagningen till Hanken på basen av Öppna universitetets snabbled.

GÅ SNABBLEDEN - BLI ANTAGEN

Alla som uppfyller både behörighetskravet för antagning via Öppna universitetstudier och Hankens språkkrav antas.

För att antas till Hanken på basen av den så kallade Snabbleden krävs att du avlägger ett av de färdiga kurspaket som Hanken erbjuder! 

KRITERIER FÖR ANTAGNING

Antagning via Snabbleden förutsätter att du utför minst 23 studiepoäng (ett "snabbledspaket") under läsåret 2018-2019 med minst 75 poäng eller bättre i kursens slutbedömning.

Det vill säga 75 poäng eller högre, av maximalt 100 poäng i alla enskilda kurser - inte medeltal.

Kurserna ska vara avlagda under det pågående läsåret 2018-2019.

Om du uppfyller ovan nämnda krav blir du antagen till kandidatutbildningen utan att delta i betygsantagning eller inträdesprov.

ANSÖK

Ansökan görs 20.3-3.4.2019 via studieinfo.fi. Intyg över alla kurser avlagda vid Öppna universitetet måste vara Hanken till handa senast 7.6.2019 kl.15.00. 

Bilagorna laddas upp elektroniskt i ansökningsblanketten senast den 10.4.2019. Om kurserna blir klara efter det, kan studieutdraget sändas per e-post till ansokan@hanken.fi.

Det går också att bli antagen på basen av 60 sp Öppna universitetsstudier, läs mer här

Kurser i Helsingfors som beaktas i antagningskategorin Snabbleden 2019

Snabbledspaket 1 omfattar följande 4 kvällskurser:

 • Redovisningens grunder 6 sp
 • Marknadsföringsstrategi 6 sp
 • Finansiering och investering 6 sp
 • Företagsledning och entreprenörskap 6 sp

Kurser i Vasa som beaktas i antagningskategorin Snabbleden

Snabbledspaket A

 • Redovisningens grunder 6 sp 
 • Företagsledning och entreprenörskap 6 sp
 • Introduktion till ekonomisk analys 6 sp
 • Finansiering och investering 6 sp

Snabbledspaket B

 • Ekonomisk matematik 2 sp
 • Introduktion till ekonomisk analys 6 sp
 • Informationsbehandlingens grunder 3 sp
 • Introduktion till företagets samhällsansvar 6sp
 • Finansering och investering 6 sp

NOTERA!

Det går inte att kompensera en (t.ex. underkänd) Snabbledskurs från ett kurspaket med någon annan kurs. 

Studerande inom öppna universitetets snabbled får utnyttja samtliga tre tentamenstillfällen på de obligatoriska grundkurserna. Du har alltså maximalt två möjligheter att försöka höja ditt vitsord för en godkänd prestation.