Snabbleden

På den här sidan finns infomation om antagningen till Hanken på basen av Öppna universitetets snabbled.

Antagning via öppna universitetets snabbled 2019

I antagningen till kandidatutbildningen 2019 på basen av öppna universitetets snabbled kommer alla som uppfyller både behörighetskravet för antagning baserat på avlagda öppna universitetsstudier och Hankens språkkrav i svenska att antas.

Antagning via Snabbleden förutsätter att du utför minst 23 studiepoäng (ett "snabbledspaket") under läsåret 2018-2019 med minst 75 poäng eller bättre i kursens slutbedömning, dvs. 75 poäng eller högre, av maximalt 100 poäng i alla enskilda kurser (inte medeltal!).

Kurserna ska vara avlagda under det pågående läsåret 2018-2019.

Sökande som vill uppnå behörighet för att antas till Hanken på basen av den så kallade Snabbleden kan endast avlägga de färdiga kurspaket som Hanken erbjuder! 

Man kan alltså inte själv fritt välja kurser som man vill avlägga för att uppnå behörighet för kandidatstudier.

Sökande kan inte kompensera en (t.ex. underkänd) Snabbledskurs från ett kurspaket med en fritt valbar grundkurs som erbjuds via Öppna universitetet.

Studerande inom öppna universitetets snabbled får utnyttja samtliga tre tentamenstillfällen på de obligatoriska grundkurserna, dvs har man maximalt två möjligheter att försöka höja sitt vitsord för en godkänd prestation.

Om du uppfyller ovan nämnda krav blir du antagen till kandidatutbildningen utan att delta i betygsantagning eller inträdesprov.

 

Kurser i Helsingfors som beaktas i antagningskategorin Snabbleden 2019

Snabbledspaket 1 omfattar följande 4 kvällskurser:

 • Redovisningens grunder 6 sp
 • Marknadsföringsstrategi 6 sp
 • Finansiering och investering 6 sp
 • Företagsledning och entreprenörskap 6 sp

Kurser i Vasa som beaktas i antagningskategorin Snabbleden

Snabbledspaket A

 • Redovisningens grunder 6 sp 
 • Företagsledning och entreprenörskap 6 sp
 • Introduktion till ekonomisk analys 6 sp
 • Finansiering och investering 6 sp

Snabbledspaket B

 • Ekonomisk matematik 2 sp
 • Introduktion till ekonomisk analys 6 sp
 • Informationsbehandlingens grunder 3 sp
 • Introduktion till företagets samhällsansvar 6sp
 • Finansering och investering 6 sp

 

Ansökan görs 20.3-3.4.2019 via studieinfo.fi. Intyg över alla kurser avlagda vid Öppna universitetet måste vara Hanken till handa senast 7.6.2019 kl.15.00. 

Bilagorna laddas upp elektroniskt i ansökningsblanketten senast den 10.4.2019. Om kurserna blir klara efter det, kan studieutdraget sändas per e-post till ansokan@hanken.fi.

Det går också att bli antagen på basen av 60 sp Öppna universitetsstudier, läs mer här