Antagning via 60 sp öppna universitetsstudier

På den här sidan finns information om antagning till Hanken på basen av 60 sp öppna universitetsstudier

STUDERA 60 SP - BLI ANTAGEN

Alla som uppfyller både behörighetskravet för antagning via Öppna universitetstudier och Hankens språkkrav antas.

KRITERIER FÖR ANTAGNING PÅ BASEN AV 60 SP ÖPPNA UNIVERSITETSSTUDIER: 

• Du avlagt minst 60 sp inom den öppna universitets-utbildningen i Finland

• Kurserna (omfattande totalt minst 60 sp öppna universitetsstudier) skall ha ett vägt medeltal på minst 70 poäng av maximalt 100 poäng.

• De 60 studiepoängen består av ANTINGEN:

1. minst 10 sp i matematisklogiska ämnen (vid Hanken statistik/finansiell ekonomi/nationalekonomi eller redovisning) och minst 36 sp som motsvarar Hankens obligatoriska grundkurser i ekonomiska vetenskaper. Grundkurserna kan innefatta de matematisklogiska ämnena. 

ELLER

2. en grundstudiehelhet på minst 25 sp i ett ämne som kan läsas som huvudämne på Hanken och minst 10 sp i matematisklogiska ämnen (vid Hanken statistik/finansiell ekonomi/nationalekonomi eller redovisning). Grundstudiehelheten kan innefatta de matematisklogiska ämnena.

NOTERA!

Studieprestationerna får inte vara äldre än sju år (dvs. den äldsta studieprestationen får vara daterad läsåret 2010-2011). Studieprestationerna får inte heller överlappa varandra, dvs. om samma eller motsvarande kurs har avlagts två gånger på olika öppna universitet, räknas kursen endast som en studieprestation. 

 

ANSÖK

Ansökan görs 20.3-3.4.2019 via studieinfo.fi. 

Intyg över alla kurser avlagda vid Öppna universitetet måste vara Hanken till handa senast 7.6.2019 kl.15.00. 

Bilagorna laddas upp elektroniskt i ansökningsblanketten senast 10.4.2019. Om kurserna blir klara efter det, kan studieutdraget sändas per e-post till ansokan@hanken.fi.

VÄGT MEDELTAL

Om du vill räkna ut ditt vägda medeltal kan du till exempel använda denna excel-formel: formel_for_vagt_medeltal.xlsx 

KONVERTERING AV VITSORD

Ifall studieprestationen inte är bedömd med skalan maximalt vitsordet 100 konverteras vitsordet enligt följande skala.

Vitsord i antagningenSkala 1-5Skala 1-3
955 
8543
7532
652 
5511