Antagning till kandidatutbildning på basen av studier vid öppna universitetet

På den här sidan hittar du information om antagningen till kandidatutbildningen på basen av avlagda öppna universitetsstudier 2019.

Du som gått snabbleden! OBSERVERA! Lämna in ansökan i studieinfo senast 3.4. Bilagorna laddas upp elektroniskt i ansökningsblanketten, ansökan ska vara inlämnad senast 3.4.2019 kl.15.00 men bilagor kan du ladda upp fram till 7.6.2019 kl.15.00.

 

SÖK IN TILL HANKEN 

Genom att studera ekonomi via öppna universitetet är det möjligt att bli antagen till Hankens kandidatutbildning utan att delta i urvalsprovet.

Ansökningstiden är 20.3-3.4.2019. Ansökan görs via www.studieinfo.fi

Det finns två olika sätt att bli antagen via öppna universitetsstudier, via det som kallas Snabbleden eller via 60 sp öppna universitetsstudier.

Snabbleden utförs i sin helhet under ett läsår genom att gå kurser på Hankens öppna universitet.

60 sp öppna universitetsstudier kan göras under en längre period via Hankens öppna universitet eller på vilket öppet universitet som helst i Finland.

NOTERA!

Alla som uppfyller både behörighetskravet för antagning via Öppna universitetstudier och Hankens språkkrav antas.

SÅHÄR SÖKER DU

För att antas till Hanken på basen av Öppna universitetsstudier måste du förutom att uppfylla kraven också lämna in en officiell ansökan i studieinfo.fi-portalen senast 3.4.2019.

Din ansökan via öppna universitetsstudier påverkar inte dina andra ansökningar i till exempel gemensam ansökan.

Även om du ansöker om en plats via "studier vid öppna universitetet" kan det löna sig att också ansöka om en studieplats via den gemensamma ansökan och skriva vårt inträdesprov ifall du t.ex. i april märker att du inte kommer att kunna avlägga de sista kurserna.

Intyg över alla kurser avlagda vid Öppna universitetet måste vara Hanken till handa senast 7.6.2019 kl.15.00.

Bilagorna laddas upp elektroniskt i ansökningsblanketten, ansökan ska vara inlämnad senast 3.4.2019 kl.15.00 men bilagor kan du ladda upp fram till 7.6.2019 kl.15.00.

ATT HITTA ANSÖKNINGSBLANKETTEN

Gå till studieinfo.fi-portalen.

Sök på tex "Hanken kandidat" i sökfältet i Studieinfo och välj sedan endera: 

Ekonomi, ekonomie kandidat och ekonomie magister (3 år + 2 år), Helsingfors

eller Ekonomi, ekonomie kandidat och ekonomie magister (3 år + 2 år), Vasa

I spalten till höger kan du välja "Ansökan på basen av Öppna universitetsstudier".

Lämna in ansökan senast 3.4.2019.

INFOTILLFÄLLE 12.3.2019

Den 12 mars ordnades ett infotillfälle om antagningen till Hanken på basen av öppna universitetsstudier. Materialet från infotillfället hittar du här.

Läs mer om antagning via Snabbleden och 60 sp öppna universitets studier via länkarna nedan.

 

antagning av studerande öppna universitetet