Praktisk information om inträdesprovet

På den här sidan finns all information du behöver veta om inträdesprovet.

Inträdesprovet ordnas 5.6.2019 kl. 12.00-15.00.

OBS! Det skickas ingen särskild kallelse till inträdesprovet. 

Sökande skriver inträdesprovet vid den högskola som hen prioriterat högst i sin ansökan. Sökande ska i samband med ansökan välja vid vilken av Hankens och ÅA:s tre provställen hen vill skriva provet: Helsingfors, Åbo, Vasa eller Mariehamn. Det går inte att byta ort i efterhand.

Alla som söker till Hanken eller Handelshögskolan vid Åbo Akademi kan i sin ansökan välja någon av följande fyra orter att skriva inträdesprovet på:

  • Helsingfors: Svenska handelshögskolan, Arkadiagatan 22, 00100 Helsingfors
  • Vasa: Åbo Akademi (Academill), Strandgatan 2, 65100 Vasa
  • Åbo: Åbo Akademi, i Gadolinia, Porthansgatan 3
  • Mariehamn: Högskolan på Åland/Öppna högskolan, Neptunigatan 17, 22111 Mariehamn

Det är inte möjligt att ändra ort efter att du lämnat in din ansökan.


OBS!

Den sökande bör infinna sig till provet i god tid.

Om du reser kollektivt, kontrollera tidtabellerna och var också beredd på eventuella förseningar.

Av olika orsaker är det möjligt att provet inte börjar exakt klockan 12.

Förbered dig på att provtillfället kan vara ända till klockan 16. 

Ta med dig följande till inträdesprovet:

  • Kulspetspenna (dvs bläckpenna - den enda tillåtna typen av penna)
  • Ett bildförsett identitetsbevis (pass, körkort, id-kort eller bildförsett FPA-kort).
  • Frivilligt: Vattenflaska (utan etikett) 

 

OBS!

Svarsblanketten ska undertecknas med kulspetspenna.

Provfrågorna besvaras med hjälp av en optiskt läsbar svarsblankett där man kryssar den ruta som motsvarar svaret.

Du måste alltså ha med dig en kulspetspenna (bläckpenna).

Bekanta dig gärna med svarsblanketten på förhand, du hittar den HÄR.

***

 

OBS!

Du får inte ta med dig någonting annat till inträdesprovet.

Deltagarna i inträdesprovet får en miniräknare som behärskar de fyra grundläggande räknesätten att använda under provet. Egna miniräknare får inte användas.

Egna anteckningar och anteckningspapper får inte tas med in i salen. Elektroniska kommunikationsenheter (exempelvis mobiltelefoner), klockor eller motsvarande får inte tas med in i salen. Ingen mat eller dryck får tas med in i salen (undantag: vattenflaska utan etiketter).

Undantag från förbudet mot att ta med sig mat kan göras av hälsoskäl (exempelvis om den sökande har diabetes). I sådana fall ska den sökande anhålla om att få ta med sig mat direkt hos det universitet där provet avläggs senast tre veckor före provet (ta i så fall kontakt per e-post till ansokan@hanken.fi).

 

***

 

Specialarrangemang för inträdesprovet

Sökande som deltar i inträdesprovet kan ansöka om specialarrangemang med hänsyn till en funktionsnedsättning, sjukdom eller motsvarande skäl.

Sökande med lässvårigheter kan exempelvis beviljas förlängd provtid.

I ansökan bör det framgå vilka specialarrangemang den sökande ansöker om och varför.

Ett utlåtande från en läkare eller annan sakkunnig om funktionsnedsättningens eller sjukdomens art samt den sakkunnigas rekommendation för specialarrangemang ska bifogas till ansökan.

Även ett beslut från studentexamensnämnden godkänns som intyg.

Om du ska skriva ditt inträdesprov vid Hanken och vill ansöka om specialarrangemang ska du lämna in din ansökan elektroniskt via denna länk senast 10.4.2019 kl. 15.00. Ansökningar som lämnats in efter detta datum beaktas endast om orsaken till specialarrangemanget har blivit känd först efter 10.4.2019.

Information om inträdesprovet och bland annat de andra provställena finns här. 

Inträdesprovets frågor och facit

Antagningsresultaten för den nationella gemensamma ansökan publiceras senast den 28 juni.

Resultatbrevet skickas per e-post den 28 juni till de sökande som fyllt i den elektroniska ansökningsblanketten.

Du ser även ditt antagningsresultat på tjänsten Min Studieinfo på adressen studieinfo.fi.

Inträdesprovets korrekta svar och poängsättning publiceras på provdagen kl. 17.00: www.ekonomutbildning.fi.

Här kan du se provet från 2018. De rätta svaren är markerade med fet stil.

 

Rättelseyrkan

Ifall du är missnöjd med resultatet och anser att det skett en felbedömning kan du ansöka om rättelse. Rättelseyrkan skrivs på svenska och riktas till rektor och lämnas in via denna e-blankett senast 14 dagar efter resultatets publicering.

Obs! Syftet med en rättelseyrkan är inte att ge sökande en möjlighet till att få feedback eller ytterligare information om antagningen.

Dess syfte är inte heller att ge sökande en andra chans att bli antagen - en rättelseyrkan är till för att Hanken ska få information om eventuella felaktigheter och kunna korrigera dem ifall det uppstått sådana.

 

OBS!

Det lönar sig att vänta på antagningsresultaten fram till den 28 juni.

Notera att personer som ansökt till samma ansökningsmål kan få information om sin antagning på olika tider. Varje sökandes resultat påverkas av hur antagningen på många olika ansökningsmål blir klar.

I det elektroniska resultatbrevet får du veta de poäng du fått för ansökningsmålen.

Poänggränserna för den gemensamma antagningen till ekonomutbildningen finns från och med den 28 juni på adressen: www.ekonomutbildning.fi

Om du blir antagen ska du ta emot platsen senast kl. 15.00 den 8 juli 2019. Dessutom ska du anmäla dig som närvarande eller frånvarande vid universitetet. Mer information om anmälan och om inledningen av studierna hittar du här.