Gamla urvalsprov

På den här sidan finns Hankens gamla urvalsprov.

Urvalsprovet 2018 hittar du här. 

Tidigare urvalsprov

Nedan hittar du ett arkiv med Hankens gamla urvalsprov.

OBS!

Observera att urvalsrpovet 2018 och framåt kommer att se annorlunda ut och basera sig på helt annat material.

Det går alltså inte att förbereda sig inför årets prov med hjälp av de gamla proven på samma sätt som tidigare. 

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

inträdesprov