Gamla inträdes- och urvalsprov

På den här sidan finns Hankens gamla inträdes- och urvalsprov

Inträdesprovet 2018 hittar du här. 

Tidigare urvalsprov

Nedan hittar du ett arkiv med Hankens gamla urvalsprov.

OBS!

Observera att inträdesproven 2018 och framåt ser annorlunda ut och basera sig på helt annat material.

Det går alltså inte att förbereda sig inför årets prov med hjälp av de äldre proven på samma sätt som tidigare. 

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

inträdesprov