Bilagor

På den här sidan hittar du information om bilagor till din ansökan till kandidatutbildningen.

Bilagor för ansökan till kandidatutbildningen

Alla bilagor till ansökningar till Hankens kandidatutbildning lämnas in elektroniskt i PDF format direkt i ansökningsblanketten i studieinfo.fi-portalen.

Bilagorna ska vara uppladdade i portalen senast 10.4.2019 kl.15.00, men helst får du förstås ladda upp dem i portalen så fort som möjligt, gärna inom ansökningstiden som går ut 3.4.2019 kl.15.00.

Om du av någon orsak inte har möjlighet att skicka in bilagorna elektroniskt, hör av dig till oss via e-post i god tid: ansokan@hanken.fi.

 

Deadline för bilagorna

Senast 10.4.2019 kl. 15.00 ska följande bilagor lämnas in:

– Intyg för att bevisa språkkunskaper i svenska – se sidan om språkkrav

– Personer som har avlagt en yrkesinriktad grundexamen, en yrkes- eller specialyrkesexamen eller en yrkeshögskoleexamen i Finland

– Personer som avlagt en utländsk examen, Reifeprüfung-examen, International Baccalaureate-examen eller European Baccalaureate-examen

– Intyg över Öppna universitetsstudier för de som söker in på basen av avlagda Öppna universitetstudier

– Intyg över Högskoleporvets resultat om du söker in på basen av det

– Intyg över finalplats i Viksu/ekonomiguru tävlingarna om du söker in på basen av det

– Personer som avlagt en finländsk studentexamen före år 1990

Om den sökande har avlagt en finländsk studentexamen år 1990 eller senare (också de som blir studenter våren 2019!) får högskolorna uppgifterna om examen direkt av Studentexamensnämnden och den sökande behöver inte skicka in någon kopia av examensbetyget.

***

Sökande som tar examen samma vår som de ansöker

Om den sökande är på väg att avlägga en yrkesinriktad examen som ger högskolebehörighet eller en IB-, EB- eller Reifeprüfung-examen men inte hinner avlägga hela examen innan ansökningstiden löper ut, ska bilagor lämnas in enligt följande:

Sökande som är på väg att avlägga en yrkesinriktad grundexamen, yrkes- eller specialyrkesexamen, yrkeshögskoleexamen eller RP-examen ska lämna in en förhandsbedömning från sin läroanstalt senast 10.4.2019 kl. 15.00.

En kopia av examensbetyget ska lämnas in genast när den sökande har avlagt sin examen, dock senast 7.6.2019 kl. 15.00.

I Norden (inkl. Finland) ska de som avlagt en yrkesinriktad examen (utöver förhandsbedömningen som ska lämnas in senast den 10 april) lämna in en kopia av sitt betyg senast den 10 juli 2019 kl. 15.00.

***

Intyg som berör IB-examen:

– Sökande som avlagt IB-examen före år 2018 ska inom utsatt tid lämna in en kopia av det slutgiltiga betyget från IB-organisationen (IB Diploma), där vitsorden och de sammanlagda poängen framgår.

– Sökande som är på väg att avlägga IB- eller EB-examen somamren 2019 ska lämna in ett intyg över förväntade vitsord (predicted grades) och sammanlagda poäng senast 10.4.2019 kl. 15.00.

Predicted grades-intyget över förväntade vitsord och sammanlagda poäng ska vara undertecknat av gymnasiets koordinator för betygsantagningen och används för fastställandet av ansökningsbehörighet (villkorlig antagning).

Den sökande ska begära att ett officiellt elektroniskt intyg över de slutgiltiga vitsorden (”Transcript of grades for the Diploma Programme”) skickasfrån IB-organisationen direkt till Östra Finlands universitet så fort resultatet finns tillgängligt.

IB-organisationens anvisningar finns på adressen http://www.ibo.org/programmes/diploma-programme/assessment-and-exams/req...

Obs!

Inga andra dokument eller intyg godkänns. Den sökande bör beakta IB-organisationens leveranstider.