Finländsk studentexamen

På den här sidan hittar du poängberäkningen för finländsk studentexamen inom ramen för den gemensamma antangingen till ekonomutbildning.

I betygsantagningen ges poäng för vitsorden i studentexamen. 

För att kunna ha möjlighet att bli antagen i betygsantagningen måste den sökande få minst 20 betygspoäng. 

Sökande får poäng för fem prov i studentexamen: modersmål, matematik (kort eller lång), ett A-språk och därutöver för de två bästa provvitsorden (oftast språk eller realämnen) och det maximala poängantalet en sökande kan få är 40 poäng.

Även om sökande har skrivit mer än dessa ovanstående fem prov i studentexamen räknas de andra proven inte.

 

Finländsk studentexamen

    L   

    E   

    M   

   C    

Modersmål eller sve/fi som andraspråk

  10

    9

    7

   5

Matematik, lång lärokurs

  10

    9

    7

   5

Matematik, kort lärokurs

   8

    6

    4

   2

A-språk (det som ger mest poäng)

   8

    6

    4

   2

Två andra prov som ger högsta poäng

   6

    4

    2

   0

 

I betygsantagningen 2018 var gränserna för antagning följande:

Ortgräns den 30.5slutlig gräns 31.7
Helsingfors29 p25 p
Vasa23 p20 p

Notera! Gränserna ändras från år till år och det går inte att på förhand "räkna med" att bli antagen på basen av en viss betygspoäng.

 

BILAGOR 

Du som har gått ett svenskspråkigt gymnasium i Finland

Vi får alla studentexamensresultat direkt från studentexamensnämnden, du behöver alltså inte lämna in ditt studentbetyg separat till oss.

Det enda du behöver göra är att lämna in en ansökan i studieinfo.fi senast 3.4.2019!

 

Du som har gått ett finskspråkigt gymnasium i Finland

Vi får alla studentexamensresultat direkt från studentexamensnämnden, du behöver alltså inte lämna in ditt studentbetyg separat till oss.

Du måste dock bevisa dina språkkunskper i svenska, och eventuellt lämna in en bilaga över det alternativt anmäla dig till vårt språkprov i svenska. Läs mera här.

Alla bilagor lämnas in elektroniskt i samband med ansökan i studieinfo.fi senast 3.4.2019!