Betygsantagning

Här beskrivs hur man räknar betygspoängen för antagningen till Hankens kandidatutbildning.

I betygsantagningen kan man bli antagen på basen av sitt finländska studentexamensbetyg eller IB-, EB och finländsk Reifeprüfung-examensbetyg. 60% av nya studerande antas på basen av betygspoäng enligt det nationella samarbetet för ekonomutbildningarnas antagning (läs mer om samarbetet här). Endast förstagångssökande beaktas i betygsantagningen. Läs mer om vem som räknas som förstagångssökande här.

De som antas på basen av betyg meddelas om detta via Min Studieinfo och per e-post den 30.5.2019. 

I betygsantagningen beaktas personer som skriver studenten senast våren 2019 och vars uppgifter finns i studentexamensregistret 25.5.2019. Gymnasierna ska skicka in information till studentexamensregistret senast 25.5.2019. Högskolorna ansvarar inte för förseningar som beror på gymnasierna.

Hur görs betygsantagningen?

I den gemensamma antagningen till ekonomutbildning sker antagningen till alla ekonomutbildningar enligt samma principer – studerande antas endera på basen av betyg eller inträdesprov.

I betygsantagningen väljs nya studerande på basen av deras vitsord i studentexamensbetyget. Om en sökande blir antagen till den utbildning/högskola som är hens första prioritet i betygsantagningen ska hen inte delta i inträdesprovet.

Sökande som inte blir antagna via betygsantagningen (eller som i betygsantagningen blir antagne till ett av sina lägre prioriterade ansökningsmål och ännu vill försöka antas till ett högre ansökningsmål) deltar i inträdesprovet för att istället kunna antas på basen av resultatet i provet. Läs mer om inträdesprovet här.

Sökande behöver inte själv på något sätt ange om hen vill bli antagen på basen av betyg eller inträdesprov, varje sökande beaktas automatisk i båda dessa urval om det är möjligt med tanke på den sökandes bakgrund. Först ser man om sökande kan antas i betygsantagningen. Om sökande inte antas genom betygsantagningen ser man sedan om hen får tillräckligt många poäng i inträdesprovet för att bli antagen.

I betygsantagningen får sökande poäng för vitsorden i studentexamen, poängtabellerna hittar du via länkarna nedan: 

antagning av studerande urvalskriterier