Betygsantagning

Här beskrivs hur man räknar betygspoängen för antagningen till Hankens kandidatutbildning.

I betygsantagningen kan man bli antagen på basen av sitt finländska studentexamensbetyg eller IB-, EB och finländsk Reifeprüfung-examensbetyg. 60% av nya studerande antas på basen av betygspoäng enligt det nationella samarbetet för ekonomutbildningarnas antagning (läs mer om samarbetet här). Endast förstagångssökande beaktas i betygsantagningen. Läs mer om vem som räknas som förstagångssökande här.

De som antas på basen av betyg meddelas om detta via Min Studieinfo och per e-post senast 29.5.2019. 

I betygsantagningen beaktas personer som skriver studenten senast våren 2019 och vars uppgifter finns i studentexamensregistret 25.5.2019. Gymnasierna ska skicka in information till studentexamensregistret senast 25.5.2019. Högskolorna ansvarar inte för förseningar som beror på gymnasierna.

Notera att om du blir antagen till en utbildning som du prioriterat högre än Hanken kommer du att bli erbjuden den studieplatsen istället.

Hur görs betygsantagningen?

I den gemensamma antagningen till ekonomutbildning sker antagningen till alla ekonomutbildningar enligt samma principer – studerande antas endera på basen av betyg eller inträdesprov.

I betygsantagningen väljs nya studerande på basen av deras vitsord i studentexamensbetyget. Om en sökande blir antagen till den utbildning/högskola som är hens första prioritet i betygsantagningen ska hen inte delta i inträdesprovet.

Sökande som inte blir antagna via betygsantagningen (eller som i betygsantagningen blir antagem till ett av sina lägre prioriterade ansökningsmål och ännu vill försöka antas till ett högre ansökningsmål) deltar i inträdesprovet för att istället kunna antas på basen av resultatet i provet. Läs mer om inträdesprovet här.

Sökande behöver inte själv på något sätt ange om hen vill bli antagen på basen av betyg eller inträdesprov, varje sökande beaktas automatisk i båda dessa urval om det är möjligt med tanke på den sökandes bakgrund. Först ser man om sökande kan antas i betygsantagningen. Om sökande inte antas genom betygsantagningen ser man sedan om hen får tillräckligt många poäng i inträdesprovet för att bli antagen.

I betygsantagningen får sökande poäng för vitsorden i studentexamen, poängtabellerna hittar du via länkarna nedan: 

antagning av studerande urvalskriterier