Antagning 2020

På den här sidan finns information i korthet om antagningen till Hanken 2020. Alla detaljer uppdateras hösten 2019.

Antagningen till universiteten förnyas nationellt 2020 

Från och med 2020 ska minst 50% av all antagning till universiten basera sig på studentexamensbetyget.

För Hankens del är det i sig inget nytt då vi redan sedan 2018 har antagit 60% av våra nya studerande via betygsantagning.

Mera information om projektet "Universitetsantagning 2020" finns här och här. 

Poängsättningen för betygsantangingen 2020

Poängssättningen och poängtabellen förnyas inför betygsantangingen till Hanken 2020.

Hanken är fortsättningsvis en del av den gemensamma antagningen till ekonomutbildning (Kauppatieteen alan yhteisvalinta, KTY) och har gemensamma antangingskriterier med alla andra ekonomutbildningar i Finland. 

Tröskelkrav: Godkänt vitsord i matematik (lång eller kort)
Detta innebär att sökande bör ha ett godkänt vitsord i studentexamensprovet i endera lång eller kort matematik för att kunna antas till Hanken på basen av betyg.

Poäng ges för fem (5) ämnen:

  • Modersmål
  • Matematik  (lång eller kort)
  • Det språk som ger sökande de högsta poängen samt
  • De två ämnen som gör sökande de högsta poängen

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet.

Sökanden beaktas ändå i betygsantagningen om tröskelkriterierna uppfylls.

Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik.

Sökanden kan få poäng för flera olika språk.


Maximalt poängantal: 154,0

OBS! Poängtabellen nedan gäller betygsantangingen 2020.

(Poängtabellen för 2019 hittar du här.)

EKONOMIUTBILDNING

L

E

M

C

B

A

modersmål*

33,0

27,5

22,0

16,5

11,0

5,5

Matematik (lång eller kort)

matematik, lång

36,1

30,0

24,0

18,0

12,0

6,0

matematik, kort

28,3

23,6

18,9

14,1

9,4

4,7

Det språk som ger sökanden de högsta poängen

språk, långt

28,3

23,6

18,9

14,1

9,4

4,7

språk, medellångt

25,1

20,9

16,8

12,6

8,4

4,2

språk, kort

22,6

18,9

15,1

11,3

7,5

3,8

De två ämnen som ger sökanden de högsta poängen

biologi

22,4

18,6

14,9

11,2

7,5

3,7

filosofi

20,0

16,7

13,3

10,0

6,7

3,3

fysik

26,5

22,0

17,6

13,2

8,8

4,4

historia

24,5

20,4

16,3

12,2

8,2

4,1

kemi

22,4

18,6

14,9

11,2

7,5

3,7

språk, långt

28,3

23,6

18,9

14,1

9,4

4,7

språk, medellångt

25,1

20,9

16,8

12,6

8,4

4,2

språk, kort

22,6

18,9

15,1

11,3

7,5

3,8

geografi

20,0

16,7

13,3

10,0

6,7

3,3

psykologi

22,4

18,6

14,9

11,2

7,5

3,7

hälsokunskap

17,3

14,4

11,5

8,7

5,8

2,9

religion/livsåskådningskunskap

24,5

20,4

16,3

12,2

8,2

4,1

samhällslära

20,0

16,7

13,3

10,0

6,7

3,3

övriga realämnen**

22,4

18,6

14,9

11,2

7,5

3,7

* modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk
** EB-, IB-, RP-/DIA-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten övriga realämnen.

 

Här finns info om hur du konverterar EB, IB och RP/DIA vitsord. 

Inträdesprov 2020

Utöver betygsantagningen kommer Hanken också fortsättningsvis att ha ett inträdesprov för de som inte antas på basen av betyg.

Detaljer om inträdesprovet  2020 uppdateras här under sommaren 2019.