Vad kan du studera på Hanken?

På Hanken kan man studera inom flera olika ekonomiska ämnen. Efter att du har provat på alla grundkurser inom alla huvudämnen ska du välja ett huvudämne som passar dig. Detta blir det ämne som du sedan fördjupar dig i.

Studierna på Hanken handlar om att studera samhället vi lever i sett ur ett ekonomiskt perspektiv med företag och företagets olika funktioner som utgångspunkt. Du lär dig om hur samhället, ekonomin och företag fungerar samt färdigheter som du i praktiken kan utnyttja i ditt framtida arbetsliv. Ämnena vid Hanken handlar till exempel om att:

Entreprenörskap och företagsledning

starta ett företag och vad som gör det framgångsrikt

Finansiell ekonomi

analysera och fatta beslut om investeringars lönsamhet som t.ex. placeringar eller investeringar som att bygga en fabrik

Företagsledning och organisation

leda människor och verksamheten i ett företag i önskvärd riktning som t.ex. vem är bra på vad och hur företaget får ut det mesta av sin personal

Handelsrätt

anpassa företags verksamhet till finländska och internationella spelregler som t.ex. vad måste man betala skatt på, vilka rättigheter arbetare har

Informationsbehandling

planera företags datahantering och datasystem som t.ex. ordersystem, bokföringsprogram, personalsystem

Logistik och samhällsansvar

förmedla varor och tjänster på det mest effektiva sättet

Marknadsföring

skapa ett brand, marknadsföra varor och analysera konsumentbeteende

Nationalekonomi

bedöma ekonomiska följder av stora politiska beslut och beräkna lönsamhet för produktionen

Redovisning

planera och hålla reda på företags ekonomi som t.ex. att göra budget och bokföra

Statistik

analysera ekonomiska trender

 

Mera information om olika karriärstigar som studierna vid Hanken öppnar för dig hittar du här.

Ämnen i Helsingfors

 • Entreprenörskap och företagsledning
 • Finansiell ekonomi
 • Företagsledning och organisation
 • Handelsrätt
 • Marknadsföring
 • Nationalekonomi
 • Redovisning
 • (Logistik och samhällsansvar på magisternivån)

Biämnen och biämneshelheter Helsingfors

 • Corporate Responsibility Module - Studiehelhet i företagsansvar
 • Ekonomisk politologi
 • Informationsbehandling
 • Logistik och samhällsansvar
 • Statistik

Ämnen i Vasa

 • Entreprenörskap och företagsledning
 • Finansiell ekonomi
 • Handelsrätt
 • Marknadsföring
 • Redovisning

Biämnen och biämneshelheter Vasa

 • Corporate Responsibility Module - Studiehelhet i företagsansvar
 • Informationsbehandling

 

 

 

 

Notera! Sedan februari 2016 är det inte längre möjligt att välja Informationsbehandling som huvudämne, men nog som biämne.
 

läroämnen ekonomiska vetenskaper