Bredda ditt kunnande!

Information om Hankens olika fortbildningar.

Fortbildningen är främst riktad till dig som redan hunnit ut i arbetslivet. Du vill kanske specialisera dig eller bredda din eller dina anställdas kompetens.

Hanken Fortbildning utvecklar affärskompetensen både lokalt och globalt genom att erbjuda ett brett urval ledarskapsprogram för både individer och företag. Alla våra program har en solid förankring i Hankens expertis kombinerat med hög praktisk relevans genom tillämpning på verkliga fall och exempel.

fortbildning studieprogram seminarier Master of Business Administration