Antagning

Det finns två antagningsomgångar per år till Hankens forskarskola.

Två antagningsomgångar per år

Det finns två antagningsomgångar per år till Hankens forskarskola.

Följande ansökningsomgångar:

  • Våren 2018: 29.1 - 2.3.2018 kl. 16.00 (studiestart augusti 2018)
  • Hösten 2018: 3.9 - 28.9.2018 kl. 16.00 (studiestart januari 2019)

Ansökningsblanketten görs tillgänglig här då ansökningsomgången är öppen.

Ladda ner blanketten till egen dator och fyll i den. Kom ihåg att printa ut den och underteckna den!

Allmänt om antagningsomgångarna

Sista dagen att komplettera med slutgiltiga betyg och studieutdrag:

Vårens ansökningsomgång 2018: 31.7.2018
Höstens ansökningsomgång 2018: 31.12.2018

Ansökningar görs skriftligt med ansökningsblankett och bilagor. Det du bör lämna in skriftligt per post är själva ansökningsblanketten samt officiellt bestyrkta betyg (examensbevis), studieutdrag och diploma supplement. De övriga bilagorna kan du skicka in elektroniskt till doctoral.studies@hanken.fi. Endast elektroniska ansökningar godkänns inte. I tillägg till pappersversionen av ansökningblanketten och betygen, kan du gärna även skicka in en uppsättning av dem elektroniskt för att försnabba behandlingen av din ansökan. Skicka dina ansökningshandlingar:
 
Post:
 
Hanken Svenska handelshögskolan
Koordinatorn för forskarutbildningen
PB 479
00101 Helsingfors
Finland
 
Kurirpost:

Hanken Svenska handelshögskolan
Koordinatorn för forskarutbildningen
Arkadiagatan 22
00100 Helsingfors
Finland

Informationen på webben uppdateras mellan ansökningsomgångarna. Alla uppdateringar för ifrågavarande ansökningsomgång är gjorda senast då omgången startar. Om korrigeringar eller specificeringar görs under pågående antagningsomgång läggs information om detta på denna sida.

forskarskolor antagning av studerande