Antagning

Det finns två antagningsomgångar per år till Hankens forskarskola.

Två antagningsomgångar per år

Det finns två antagningsomgångar per år till Hankens forskarskola.

Följande ansökningsomgångar:

  • Våren 2018: 29.1 - 2.3.2018 kl. 16.00 (studiestart augusti 2018)
  • Hösten 2018: 3.9 - 28.9.2018 kl. 16.00 (studiestart januari 2019)

Från och med hösten 2018 görs ansökan elektroniskt. E-blanketten görs tillgänglig här då ansökningsomgången är öppen.

Allmänt om antagningsomgångarna

Sista dagen att komplettera med slutgiltiga betyg och studieutdrag:

Vårens ansökningsomgång 2018: 31.7.2018
Höstens ansökningsomgång 2018: 31.12.2018

Ansökan och bilagor lämnas in elektroniskt. Du kan ladda upp bilagorna när du fyller i ansökningsblanketten.

OBS! Officiellt bestyrkta betyg, studieutdrag och diploma supplement ska skickas till Hanken per post. Dokumenten ska nå Hanken senast vid ansökningstidens utgång. Du kan även skicka in elektroniska kopior på dokumenten, men observera att dokumenten ska postas direkt till Hanken för att tas i beaktande. 

Du kan även sända en kopia på ditt GMAT (Graduate Management Admission Test) eller GRE General Test (Graduate Record Examination) testresultat och en kopia på ett officiellt språktestintyg per e-post till doctoral.studies@hanken.fi eller per post. Intyg över att befrielse från kravet på språktest uppfylls ska postas med de övriga betygsdokumenten. 

Skicka bilagorna per post till:
 
Post:
Hanken Svenska handelshögskolan
Koordinatorn för forskarutbildningen
PB 479
00101 Helsingfors
Finland
 
Kurirpost:

Hanken Svenska handelshögskolan
Koordinatorn för forskarutbildningen
Arkadiagatan 22
00100 Helsingfors
Finland

Informationen på webben uppdateras mellan ansökningsomgångarna. Alla uppdateringar för ifrågavarande ansökningsomgång är gjorda senast då omgången startar. Om korrigeringar eller specificeringar görs under pågående antagningsomgång läggs information om detta på denna sida.

forskarskolor antagning av studerande