Antagning

Det finns två antagningsomgångar per år till Hankens doktorandprogram.

Två antagningsomgångar per år

Det finns två antagningsomgångar per år till Hankens doktorandprogram.

Följande ansökningsomgångar:

  • Våren 2019: 28.1 - 1.3.2019 kl. 15.00 (studiestart augusti 2019)
  • Hösten 2019: 2.9 - 27.9.2019 kl. 15.00 (studiestart januari 2020)

Ansökan görs elektroniskt. E-blanketten görs tillgänglig här då ansökningsomgången är öppen.

Läs igenom blankettens instruktioner noggrant och kom ihåg att bifoga de bilagor som efterfrågas.

Mera information

Allmänt om antagningsomgångarna

Sista dagen att komplettera med slutgiltiga betyg och studieutdrag för de som antagits villkorligt (dvs. du kan ansöka om en studieplats även om du inte under ansökningsomgången har utexaminerats, så länge som du senast detta datum har fått ditt betyg):

Vårens ansökningsomgång 2019: 31.7.2019

Höstens ansökningsomgång 2019: 31.12.2019

Ansökan och bilagor lämnas in elektroniskt i samband med ansökan och även per post. Du kan ladda upp bilagorna när du fyller i ansökningsblanketten.

OBS! Officiellt bestyrkta betyg, studieutdrag och diploma supplement ska skickas till Hanken per post. Dokumenten ska nå Hanken senast vid ansökningstidens utgång. Du kan även skicka in elektroniska kopior på dokumenten, men observera att dokumenten ska postas direkt till Hanken för att tas i beaktande. Intyg över befrielse från kravet på språktest uppfylls ska postas med de övriga betygsdokumenten. 

Skicka bilagorna per post till:
 
Post:
Hanken Svenska handelshögskolan
Koordinatorn för doktorandprogramet
PB 479
00101 Helsingfors
Finland
 
Kurirpost:

Hanken Svenska handelshögskolan
Koordinatorn för doktorandprogramet
Arkadiagatan 22
00100 Helsingfors
Finland

Informationen på webben uppdateras mellan ansökningsomgångarna. Alla uppdateringar för ifrågavarande ansökningsomgång är gjorda senast då omgången startar. Om korrigeringar eller specificeringar görs under pågående antagningsomgång läggs information om detta på denna sida.

forskarskolor antagning av studerande