Sök till Hankens doktorandutbildning

Bli morgondagens kunskapsproducent
  • Har du ett brinnande intresse för företagsekonomi eller ekonomi?
  • Har du en magistersexamen och en passion för att skapa ny kunskap?
  • Vill du jobba med frågor som är viktiga för både dig och samhället i stort?
  • Vill du säkerställa att du har en arbetsplats i morgondagens globala ekonomi?

Hankens forskarskola erbjuder dig en internationellt erkänd doktorsexamen från en ackrediterad, forskningsintensiv handelshögskola. Hanken skriver arbetsavtal med alla nyantagna doktorander. Arbetsförhållandet är först 12 månader med option på ytterligare 12 månader under förutsättning av god studieframgång.

Läs mera på dessa webbsidor. Välkommen!

ekonomie doktorer forskning forskarskolor antagning av studerande doktorandutbildning doktorsavhandlingar studier forskningsfinansiering stipendier socialskydd karriärplanering ansökningar forskarutbildning