Samarbetsstudier

Du kan ta kurser vid ett annat universitet via olika samarbetsavtal, till exempel turismnätverket, Rättsam och Nätverket för inhemska språk (för studerande från Åland och från ett icke-finskspråkigt land)