Samarbetsstudier

Som kandidat- och magisterstuderande vid Hanken har du under visa förutsättningar möjlighet till att utföra studier vid andra universitet i Finland.

Du kan ta kurser vid ett annat universitet via olika samarbetsavtal, till exempel  Nätverket för turism (främst nätstudier)  Rättsam (kurser på svenska i juridik) och Helsingforsalliansen