JOO-studier vid ett annat universitet

Har du som Hanken-studerande hittat en kurs/helhet vid ett annat universitet som du vill avlägga? Då kan du ansöka om att få JOO-studierätt.

Ansökan om JOO-studierätt vid annan högskola (för studerande vid Hanken)

Lämna in din ansökan i god tid innan ansökningstiden går ut –  studerande vid Hanken i Helsingfors söker om JOO-studierätt vid annat universitet senast 14 april för kurser hösten 2019 –  eftersom Hanken som hemuniversitet först måste behandla och godkänna din ansökan, innan den kan skickas till det mottagande universitetet. Du ska vara närvaroanmäld vid ditt hemuniversitet när ansökan inlämnas.


JOO-ansökningsprocessen förutsätter att Hankens studievägledare gör en separat genomgång av din studieplan och eventuellt konsultering av den ämnesansvariga läraren vid Hanken, innan ansökan kan behandlas. Forskarstuderande skall ha sin JOO-kurs godkänd av handledaren, innan hen kan ansöka om JOO-studierätt. På grund av det här rekommenderar vi att du kontaktar studievägledningen vid Hanken före den sista september. Om ansökningstiden vid måluniversitetet går ut i slutet av april ska du kontakta studievägledningen vid Hanken senast i slutet av mars.

Du ska sedan lämna in en komplett JOO-ansökan (se steg-för-steg-anvisningarna nedan) i www.joopas.fi senast den 14 april 2019 (gäller JOO-studier för hösten 2019) för att säkerställa att ansökan hinner behandlas av Hanken innan ansökningstiden går ut. Denna deadline gäller studerande vid Hanken i Helsingfors som vill söka om JOO-studierätt vid ett annat finländskt universitet.

För JOO-studier för våren 2020 kommer ansökstiden att utgå i början av oktober 2020, exakt ansökningstid meddelas i september 2019.

 

Steg-för-steg-anvisningar för ansökan:

 1. Kolla deadline för ansökan, se ovan!
 2. Kolla om måluniversitetet har de kurser du är intresserad i sitt JOO-kursutbud. Kolla även vilken tidtabellen är för ansökan om JOO-studierätt till det universitetet/den fakulteten. Informationen hittar du på www.joopas.fi, måluniversitetets egna webbsidor eller genom att kontakta en JOO-ansvarig på måluniversitetet
 3. Kontrollera att JOO-kraven uppfylls: Kurserna ska vara kurser som är relevanta för din examen och sådana som Hanken inte erbjuder
 • Det finns utrymme för de tilltänkta JOO-studierna i din examen, dvs. JOO-studierna bör ingå i de studiepoäng som utgör din examen så att de tillsammans med de obligatoriska och programbundna studierna inte överskrider examens omfattning (180 sp för kandidatexamen och 120 sp för magisterexamen)
 • Kurserna får i regel inte ersätta huvudämnesstudierna
 • Studerande på kandidatnivå ska i regel ha avlagt minst 54 sp när ansökan inlämnas (undantag om ansökan gäller språkstudier som inte undervisas vid hemuniversitetet)
 • I regel beviljas JOO-studierätt endast för enstaka kurser, inte för biämneshelheter
 1. Besök gärna studievägledningen på studiebyrån vid Hanken flera veckor före JOO-ansökningstiden går ut vid det mottagande universitetet, vilket ibland kan vara ett halvt år före kursstart, för att säkerställa att du lämnar in en fullständig JOO-ansökan. Om kursen hör till ett ämne som finns på Hanken behöver du också ett godkännande från ansvarsläraren för det ämnet
 2. Du är själv ansvarig att kontrollera att du har de förkunskaper som eventuellt krävs för att avlägga den kurs du ansöker om JOO-studierätt för vid måluniversitetet.
 3. Du gör din JOO-ansökan i portalen www.joopas.fi. Du loggar in med ditt Hanken-användar-ID. Du får notifieringar via portalen när ansökan behandlas.

Till ansökan bifogar du åtminstone följande bilagor:

 • Individuell studieplan (ISP) gjord i WebOodi eller i Excel i vilken JOO-studierna ingår som inkluderar samtliga kurser du avser inkludera i examen
 • Kursbeskrivning(ar) över den kurs/de kurser du ansöker om JOO-studierätt för