Kursanmälan

Kursanmälan hösten 2017

Höstterminen 2017

Anmälan till kurser under hösten öppnar i augusti 2017
 

Kursanmälan är öppen fram till kursstart eller så länge det finns lediga platser.

Anmälan till kurser görs per termin och skilt till respektive enhet, Helsingfors eller Vasa. Studerande antas till kurs i den ordning vi tar emot anmälan.

Om en kurs är fullbokad, är det möjligt att köa till en plats utan någon kostnad. Att köa förbinder dig inte till något, du kan annulera köplatsen utan påföljder.

Läs anvisningarna för kursanmälan och hur du använder anmälningstjänsten noga i god tid före anmälan öppnar!

 

öppna universitetet kurser