Öppna universitetet en möjlighet för alla

Share page with AddThis
Öppna universitetet vid Hanken erbjuder universitetskurser i ekonomi. Det ställs inga formella krav på tidigare examen.

Grundkurserna är lämpade för alla men kurser på mellan- och fördjupad nivå har förkunskapskrav, det krävs alltså tidigare kunskaper i ämnet.

Ifall du är intresserad att avlägga examen vid Hanken kan du bli antagen till kandidatutbildningen på basen av studieprestationer avlagda vid öppna universitetet. Har du en lägre högskoleexamen, men inte studerat ekonomi, kan studier vid öppna universitetet göra dig ämnesmässigt behörig att antas till en magisterutbildning.

Anmälan till kurser och Snabbledspaket hösten 2017 öppnar 9 augusti kl.10.00 - undantaget fördjupade kurser i Vasa som öppnar för anmälan först 16 augusti kl 10:00 (se närmare info på sidan för anmälan).

Infosession 7.8. 2017 kl 15.30-18.00 i Helsingfors

Vi erbjuder en infosession för alla intresserade av öppna universitetsstudier den 7.8.2017 kl 15.30-18.00. Infosessionen hålls i sal 309 (3:e våningen) i Hankens huvudbyggnad i Helsingfors. Infon handlar om studier via öppna, anmälan osv. Ingen separat anmälan till tillfället behövs.

Vi önskar dig hjärtligt välkommen både för att lyssna och ställa frågor!

utbildning på högskolenivå öppna universitetet kurser avgifter antagning av studerande