Öppna universitetet en möjlighet för alla

Share page with AddThis
Öppna universitetet vid Hanken erbjuder universitetskurser i ekonomi. Det ställs inga formella krav på tidigare examen.

Grundkurserna är lämpade för alla men kurser på ämnes (mellan) - och fördjupad nivå har förkunskapskrav, det krävs alltså tidigare kunskaper i ämnet.

Ifall du är intresserad att avlägga examen vid Hanken kan studier vid Hankens Öppna universitet vara det som öppnar den möjligheten för dig. Du kan bli antagen till kandidatutbildningen på basen av studieprestationer avlagda vid öppna universitetet. Har du en lägre högskoleexamen, men inte studerat ekonomi, kan studier vid öppna universitetet göra dig ämnesmässigt behörig att antas till en magisterutbildning.

utbildning på högskolenivå öppna universitetet kurser avgifter antagning av studerande