Öppna universitetet - en möjlighet för alla

Öppna universitetet vid Hanken erbjuder universitetskurser i ekonomi. Det ställs inga formella krav på tidigare examen.

ANMÄLAN TILL KURSER HÖSTEN 2018

Anmälan till höstens kurser startar den 8 augusti kl 10 i Helsingfors och kl 13 i Vasa.

Kursutbudet för 2018-2019 kommer att publiceras inom april i den elektroniska studiehandboken Weboodi under rubriken "Öppna universitetet 2018-2019 Helsingfors" eller "Öppna universitetet 2018-2019 Vasa". 

Länk till studiehandboken Weboodi

Länk till Schemaläggaren

INFO INFÖR ÖPPNA UNIVERSITETSSTUDIER I HELSINGFORS

Den 28.8.2017 erbjöds en introduktion om praktikaliteter kring studierna, t.ex. hur du bygger ditt eget schema, tentamensförfarande, användning av studieverktyget moodle, datasökning och annan studieservice. Allt detta behöver du för studierna. Vi förväntar oss att du känner till innehållet i introduktionstillfället. Materialet från Introduktionstillfället Hanken i Helsingfors hittar du i följande infopaket:

 
Bibliotekets information finner du här

 

INFO INFÖR ÖPPNA UNIVERSITETSSTUDIER I VASA

Du som vill läsa kurser i Vasa är välkommen att kontakta ann-christine.hemming@hanken.fi för personlig service ifall du inte hittar den information du behöver på våra webbsidor. Boka en tid eller meddela dina frågor samt ditt mobilnummer per e-post.

 

ALLMÄNT OM ÖPPNA UNIVERSITETSSTUDIER

Hankens Öppna universitet erbjuder utbildning på universitetsnivå för alla intresserade av studier inom ekonomi och språk. Kurserna är öppna för alla vuxna och inga formella krav ställs på tidigare utbildning. Vänligen notera:
 • Kurser på grundnivå är lämpade för alla.
 • Studier på ämnes- och fördjupad nivå kräver förkunskaper i ämnet.
 • Undervisningen vid Öppna universitetet sköts av Hankens egna lärare och kursprogrammet planeras och arrangeras i samarbete med institutionerna.
 • Kursutbudet består dels av Öppna universitetets egna kvällskurser (endast i Helsingfors) och dels av kurser inom högskolans ordinarie undervisning dagtid med kvotplatser för Öppna universitetets studerande.
 • Studier vid Öppna universitetet berättigar inte till FPA:s studiestöd.

Öppna universitetes kurser är avgiftsbelagda. Kursavgiften för alla kurser är 15 euro/studiepoäng. Avgiften för kurser varierar alltså med kursens omfattning. 

Snabbledspaketen varierar i pris enligt antal kurser och studiepoäng som ingår i de olika paketen.

Du anmäler dig till kurser skilt per höst- och vårtermin med start från och med annonserat datum. Datum anges på webben i god tid före ansökan öppnas.

OBS! Du som anmält dig till kurs vid Öppna universitetet - om du har fått ett automatiskt e-postmeddelande om slutförd anmälan, så är din anmälan bekräftad och du har plats på kursen.

Du kan anmäla dig till kurser vid Öppna universitetet endast via Öppna universitetets egna anmälningstjänst. Länken till tjänsten hittar du under "Kursanmälan".
 

AKTUELLT FÖR DIG SOM FÅTT STUDIERÄTT TILL ÖPPNA UNI-KURSER

 • Efter att du anmält dig till kurs registreras dina uppgifter i Hankens studieregister Oodi och du får studierätt till de kurser du valt.
 • I samband med termins- eller kursstart skall du lösa ut ditt användar-ID för Hankens nätverk. Du skall själv alltid anmäla dig till tenter via elektroniska studiehandboken WebOodi och du behöver även användar-ID för att logga in till Moodle där du hittar kursmaterial.
 • I Helsingfors löser du personligen ut ditt användar-ID från Helpdesken i Studentservice i huvudbyggnaden, i Vasa löser du personligen ut det från Datacentralen (Mats Ceder, vån 3) i samband med kursstart
 • Läsordning för samtliga kurser hittar du i schemaläggaren 
 • Tentamensförfarande hittar du från http://www.hanken.fi/sv/studier/studieadministration/tentamen
 • Studieutdrag och närvarointyg (behövs för bl.a. matrabatt) fås från Studentservice

Tveka inte att kontakta personalen om du har frågor.

I Helsingfors: oppna.hanken@hanken.fi

I Vasa: ann-christine.hemming@hanken.fi (meddela din mobilnummer i mailet)

Grundkurserna är lämpade för alla men kurser på mellan- och fördjupad nivå har förkunskapskrav, det krävs alltså tidigare kunskaper i ämnet.

Ifall du är intresserad att avlägga examen vid Hanken kan du bli antagen till kandidatutbildningen på basen av studieprestationer avlagda vid öppna universitetet. Har du en lägre högskoleexamen, men inte studerat ekonomi, kan studier vid öppna universitetet göra dig ämnesmässigt behörig att antas till en magisterutbildning.

 

 

utbildning på högskolenivå öppna universitetet kurser avgifter antagning av studerande