Öppna universitetsstudier

Share page with AddThis
Öppna universitetets verksamhet

LÄMNA IN DIN ANSÖKAN TILL KANDIDATSTUDIER VIA ÖPPNA UNIVERSITETET SENAST 5.4.2017 KL.15.00

Tänker du ansöka om inträde till kandidatstudier via öppna universitetet? Då skall du lämna in ansökan på studieinfo.fi 15.3-5.4.2017 kl. 15.00. Läs mera om antagning på följande webbsida Sök till kandidatutbildning- hur blir jag antagen (grön färg på texten innebär att det handlar om en länk).

Presentationen för infosessionen om antagning på basis av öppna universitetsstudier torsdagen 23 mars 2017 hittas under följande länk https://www.hanken.fi/sv/studier/sok-till-hanken/sok-till-kandidatutbildning/hur-blir-jag-antagen/antagning-till

ANMÄLAN TILL KURSER VÅREN 2017

Kursanmälan till kurser i period 4 med början 13.3.2017 fortgår fram till starten till vardera kurs. Anmälan stängs dock för alla kurser senast fredagen 17.3.2017.

Om du är intresserad av att delta i kurser under sommarperioderna S2 i maj-juni eller S1 i augusti, vänligen ta kontakt via -epost till oppna.hanken@hanken.fi.

Bekanta dig med kursutbudet i studiehandboken 2016-2017 under rubriken "Öppna universitetet 2016-2017 Helsingfors" eller "Öppna universitetet 2016-2017 Vasa". Studiehandboken finns i webboodi.

Du som redan har examensstudierätt vid Hanken kan också läsa kurser via Öppna universitetet. Du anmäler dig via Öppna universitetets egen anmälningstjänst. Anmälan förutsätter betalning av kursavgift.

KURSER OCH TENTER VÅREN 2017

Undervisningstiderna för kvällskurser i Helsingfors under våren 2017 finns i förteckningen nedan. Obs! förteckningarna är uppdaterade den 17.1.2017

Också ändringar i tentdatumen för kvällskurserna i Helsingfors. Vänligen läs igenom följande tabell

Alla uppgifter finns också också i weboodi https://hanken-weboodi.it.helsinki.fi/hanken/ och på schemaläggaren https://schema.hanken.fi/

ÖPPNA UNIVERSITETSSTUDIER I HELSINGFORS

Materialet från introduktionen för nya öppna unistuderande i början av läsåret hittar du nedan:

Introduktionen handlade om praktikaliteter kring studierna, hur du bygger ditt eget schema, tentamensförfarande, användning av studieverktyget moodle, datasökning och annan studieservice. Allt detta behöver du för studierna. Vi väntar oss att du känner till innehållet i introduktionstillfället.

ÖPPNA UNIVERSITETSSTUDIER I VASA

Vill du läsa kurser i Vasa är du välkommen att besöka eller kontakta ann-christine.hemming@hanken.fi för personlig service ifall du inte hittar den information du behöver på våra webbsidor. Boka in en tid eller meddela dina frågor samt ditt mobilnummer per e-post.

ANTAGNING TILL EXAMENSSTUDIER VIA ÖPPNA UNIVERSITETET VÅREN 2017

Information om antagning via Öppna universitetet våren 2017 finns under rubriklänk: "Sök till kandidatstudier".

ALLMÄN INFO OM DEN PRAKTISKA STUDIEGÅNGEN 

Hankens Öppna universitet erbjuder utbildning på universitetsnivå för alla intresserade av det ekonomisk-merkantila området. Kurserna är öppna för alla vuxna och inga formella krav ställs på tidigare utbildning. Men vänligen notera:
 • Kurser på grundnivå är lämpade för alla, däremot kräver deltagande i kurs på högre nivå (ämnes- och fördjupade studier) oftast förkunskaper i ämnet.
 • Undervisningen vid Öppna universitetet sköts av Hankens egna lärare och kursprogrammet planeras och arrangeras i samarbete med institutionerna.
 • Kursutbudet består dels av Öppna universitetets egna kvällskurser (endast i Helsingfors) och dels av kurser inom högskolans ordinarie undervisning dagtid med kvotplatser för Öppna universitetets studerande.
 • Studier vid Öppna universitetet berättigar inte till FPA:s studiestöd.

Öppna universitetes kurser är avgiftsbelagda. Kursavgiften för enstaka kurser är 15 euro/studiepoäng.

Snabbledspaketen med fyra olika kurser om totalt 24 studiepoäng kostar 300 euro (12,5 euro/studiepoäng), medan snabbledspaket med fem kurser totalt 23 studiepoäng kostar 287,50 euro

Du anmäler dig till kurser skilt per höst- och vårtermin med start från och med annonserat datum. Datum anges på webben i god tid före ansökan öppnas.

OBS! Du som anmält dig till kurs vid Öppna universitetet - om du har fått ett automatiskt e-postmeddelande om slutförd anmälan, så är din anmälan bekräftad och du har plats på kursen. I den uppföljning som syns redogörs för den aktuella (real time) situationen för reservplatserna, ifall kursplatserna blivit slutsålda efter din anmälan gjorts. Det betyder inte att din kursanmälan inte skulle ha lyckats, om du har fått en bekräftelse per e-post om slutförd anmälan så har du plats på kursen.

Du kan anmäla dig till kurser vid Öppna universitetet endast via Öppna universitetets egna anmälningstjänst. Länken till tjänsten hittar du under "Kursanmälan".
 

AKTUELLT FÖR DIG SOM FÅTT STUDIERÄTT TILL ÖPPNA UNI-KURSER

 • För nya studerande vid öppna universitetet ordnas i början av terminerna ett introduktionstillfälle.
 • Efter att du anmält dig till kurs registreras dina uppgifter i Hankens studieregister Oodi och du får studierätt till de kurser du valt.
 • I samband med termins- eller kursstart skall du lösa ut ditt användar-ID för Hankens nätverk. Du skall själv alltid anmäla dig till tenter via studerandes studieregister WebOodi och du behöver även användar-ID för att logga in till Moodle där du hittar kursmaterial.
 • I Helsingfors löser du personligen ut ditt användar-ID från Helpdesk InfoBiten i huvudbyggnaden
 • I Vasa kvitterar du ut det från Datacentralen (Mats Ceder, vån3) i samband med kursstart.
 • Läsordning för samtliga kurser hittar du i schemaläggaren http://www.hanken.fi/sv/studier/program-och-studier/kurser-studiehelhete...
 • Tentamensförfarande hittar du från http://www.hanken.fi/sv/studier/studieadministration/tentamen
 • Extra möjlighet till tenttillfällen (Hfors)
  Både Öppna universitets studerande och examensstuderande i Helsingfors kommer att ha möjlighet att delta på Öppna universitetets kvällskursers tenttillfällen två och tre genom att anmäla sig via Öppna universitetets anmälningstjänst till kursen "Tenträtt" (avgift 90e). Vänligen notera att tenträtten gäller endast kvällskurserna Finansiering och investering 1121-OPU och Handelsrättens grunder 1116-OPU. Länken till anmälningstjänsten och närmare anmälningsuppgifter anges under "Kursanmälan".

Tveka inte att kontakta personalen om du har frågor.

I Helsingfors: oppna.hanken@hanken.fi

I Vasa: ann-christine.hemming@hanken.fi (meddela din mobilnummer i mailet)

 

 

 

 

 

 

öppna universitetet studier kurser