Struktur för magisteravhandling

Share page with AddThis
Avhandlingsmall

Format för avhandlingen

Din magisteravhandling skall struktureras i enlighet med Hankens riktlinjer för magisteravhandlingar. Vänligen vänd dig till Hankens bibliotek för mera information.

Sammandrag

I din magisteravhandling ska ingå ett sammandrag av innehållet i avhandlingen. Sammandraget ska vara en sida långt och beskriva syfte med magisteravhandlingen, undersökningsmetoder, resultat eller slutledning. Det ska kunna läsas som en separat text och snabbt ge en bild av vad din magisteravhandling handlar om. Du ska skriva sammandraget på samma språk som avhandlingen i övrigt (svenska eller engelska). Sammandragsmodellen finns färdigt insatt i mallen för magisteravhandling (se ovan). Om du inte skrivit din magisteravhandling i mallen kan du kopiera in modellen för sammandrag i din magisteravhandling, se ovan.

Bedömningsmatris som hjälp i skrivprocessen

Förutom den vanliga bedömningsprocessen som utmynnar i ett vitsord, genomgår alla magisteravhandlingar på Hanken en Assurance of Learning-bedömning. Bedömningsmatrisen som används i den processen kan också vara till hjälp för dig när du skriver din magisteravhandling. Bekanta dig med matrisen på Assurance of Learning-sidorna.

skrivande skrivanvisningar