Svensk sammanfattning av magisteravhandlingen

I en magisteravgandling på engelska ska en svensk sammanfattning ingå för studerande inom svenskspråkig utbildning.

Du som studerar på svenska på Hanken, men skriver din magisteravhandling på engelska, ska skriva en svensk sammanfattning av avhandlingen. Den svenska sammanfattningen ska vara en del av din avhandling. Den godkänns av läraren i svenska. För att din magisteravhandling ska bli godkänd, måste också den svenska sammanfattningen vara godkänd.

Skriv sammanfattningen efter att du skrivit din magisteravhandling på engelska och tänk på att sammanfattningen är en vetenskaplig text av samma slag som din avhandling. Den ska vara en självständig text som är en kort variant av din magisteravhandling, sidantalet ska vara 10 % av avhandlingens sidantal. Du behöver säkert skriva minst 8 sidor, men inte fler än 15 sidor. Den svenska sammanfattningen ska innehålla följande delar:

  •     introduktion till ämnet
  •     motivering av studien och en syftesformulering
  •     presentation av tidigare forskning, val av metoder och material
  •     redogörelse för genomförandet av undersökningen
  •     resultatredovisning
  •     konkluderande avslutning

Alla delar av sammanfattningen behöver inte vara lika omfattande, men språket skall vara av mycket god kvalitet. Den svenska sammanfattningen placeras efter avhandlingstexten och före källförteckningen. Du skall ha granskat och finslipat sammanfattningen på egen hand med hjälp av stavningskontrollen, ordböcker och andra hjälpmedel.

För att garantera att din sammanfattning är skriven på god svenska kan du t.ex.

Den svenska sammanfattningen ska skickas in för godkännande i god tid före du lämnar in den slutliga magisteravhandlingen, se exakt tidtabell på tidtabellssidan. Skicka den svenska sammanfattningen som ett word-dokument till svenskläraren på din studieort:

  • Sofia Stolt (sofia.stolt(at)hanken.fi) i Helsingfors
  • Marina Bergström (marina.bergstrom(at)hanken.fi) i Vasa

Bedömningsmatris för svenska sammanfattningen

Genom att studera bedömningsmatrisen för den svenska sammanfattningen kan du i förväg se vilka förväntningarna för din prestation är. Då du känner till förväntningarna är det lättare att uppfylla dem.